Personopplysninger og personvern

Antidoping Norge (ADNO) arbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn. Denne informasjonen gjelder for ADNOs behandling av personopplysninger i antidopingarbeidet.

Personvern og informasjonskapsler

 • Behandlingsgrunnlag

  Innen GDPR hadde ADNO konsesjoner fra Datatilsynet for behandling av personopplysninger.

  I Overgangsregler om behandling av personopplysninger er vi i § 6 gitt tillatelse til å videreføre vår behandling av personopplysninger i henhold til ovennevnte konsesjoner inntil ny forskrift foreligger.

 • Hvem gjelder behandlingen?

  Dersom du er tilknyttet en klubb organisert under NIF plikter du å følge NIFs Antidopingregelverk, herunder oppgi personlig informasjon.

  Personlig informasjon kan også måtte oppgis dersom det foreligger en avtale, knyttet opp til et regelverk som du må forholde deg til, og som tilsier at slik personlig informasjon må oppgis, eksempelvis på treningssentre eller i konkurranse- og treningsmiljøer med avtale med Antidoping Norge.

  Du vil fra tid til annen kunne bli bedt om å signere på at du er innforstått med reglene for eksempel under en dopingkontroll eller når du søker om medisinsk fritak.

  I noen sammenheng kan du bli bedt om å gi ditt samtykke til at ADNO kan behandle personopplysninger for eksempel når du gjennomfører e-læringsprogrammet Ren Utøver.

 • Hvilke personopplysninger behandles?

  Personopplysninger som innhentes og behandles omfatter:

  • Navn, personnummer, adresse i alle former (inkl. bosted, e-post, IP o.a.) telefonnummer, informasjon om støttepersonell.
  • Medisinsk informasjon, diagnose og behandling.
  • Informasjon knyttet til potensielle regelbrudd.
  • Biologiske data, herunder dopingprøver og biologiske pass.
  • Opplysninger i henhold til regler om meldeplikt og andre relevante opplysninger som eksempelvis opphold i høyde eller bruk av simulert høyde.
  • Bankkonto og nærmeste pårørende.
 • Hva brukes personopplysninger til?

  Personopplysninger som ADNO innhenter brukes for å kunne:

  • Planlegge og gjennomføre uanmeldte dopingkontroller.
  • Etterforske og påtale potensielle brudd på dopingbestemmelsene.
  • Behandle søknader om medisinske fritak.
  • Gi informasjon knyttet til forebyggende antidopingarbeid.
  • Samarbeid med andre antidopingorganisasjoner og myndigheter.
  • Administrere arbeidsforholdet for ansatte.
 • Hvor registreres personopplysninger?

  Personopplysninger kan registreres i følgende systemer og områder:

  • ADNOs egne interne systemer og innleide systemer
  • I det internasjonale databehandlersystemet ADAMS
  • I e-læringsprogrammer (ren utøver, rent idrettslag o.a)
  • I systemet «dopingvarsel»
  • I systemet «dopingkontakten»

  For så vidt angår personopplysninger som lagres i ADAMS, er ADNO er ansvarlig for behandling av personopplysninger inntil denne er registrert i ADAMS.

  World Anti-Doping Agency (WADA) er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i ADAMS. For øvrige systemer er ADNO ansvarlig for behandlingen.

  Mer informasjon om personvern for ADAMS, e-læringsprogram, «dopingvarsel» og «dopingkontakten» er tilgjengelig på respektive nettsider.

 • Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

  De som har tjenstlig behov og skal behandle personopplysninger i ADNO har tilgang til dine opplysninger.

  Dersom du påtales for brudd på dopingbestemmelsene vil medlemmer i ADNOs påtalenemnd, ditt nasjonale særforbund og din klubb, samt domsinstansene i NIF (eventuelt CAS) få tilgang til dine personopplysninger.

  Er du meldepliktutøver og bryter meldepliktforskriften vil medlemmer i meldepliktkomiteen få innsyn i dine personopplysninger.

  Dersom du søker om medisinsk fritak, vil relevante medlemmer i medisinsk fagkomite få tilgang til dine helseopplysninger.

  Det er opprettet en klagenemnd for både meldeplikt og klager over avgjørelser i treningssentre. Medlemmer i klagenemnden vil også få tilgang til dine opplysninger, såfremt de behandler en klage.

  WADA har tilgang til alle utøveres informasjon i ADAMS. Utøvers relevante internasjonale særforbund og arrangører av internasjonale mesterskap har tilgang til deler av utøvers opplysninger i ADAMS, men kan få tilgang til alle opplysninger på forespørsel.

  For personer som omfattes av andre avtaler vil avtalepartene ha tilgang til dine personopplysninger.

 • Overføring av personopplysninger

  For at ADNO skal kunne drive et effektivt antidopingarbeid forutsetter det et samarbeid med andre antidopingorganisasjoner, idrettsorganisasjoner og aktører som er tilknyttet noen av disse.

  WADA og ditt internasjonale særforbund har i relevant omfang tilgang til dine personopplysninger gjennom ADAMS og andre kommunikasjonskanaler (kryptert e-post, telefon o.a.)

  Deltar du i Olympiske leker og andre større arrangement vil arrangør få tilgang til dine personopplysninger gjennom ADAMS.

  Oppholder du deg i andre land kan antidopingorganisasjoner eller private utbydere av oppdragskontroller få tilgang til personopplysninger, normalt gjennom ADAMS, slik at de kan gjennomføre testing, eksempelvis på ADNOs vegne.

 • Sikkerhet

  Tilgangen til ADAMS er begrenset til å gjelde kun de som skal ha informasjonen og systemet er beskyttet med en to-faktorløsning og med brannmurer for å forhindre uønsket inntrenging i systemet. Det er WADA som er ansvarlig for sikkerheten i ADAMS.

  ADNO bruker et saksbehandling- og arkivsystem til oppbevaring av personopplysninger som også er beskyttet for uautorisert tilgang gjennom en to-faktorløsning.

  Kommunikasjon av særlige kategorier av personopplysninger skjer via to-faktor løsninger og krypterte meldinger.

  I de tilfeller hvor ADNO benytter eksterne løsninger er sikkerheten ivaretatt gjennom egne databehandleravtaler hvor ADNO krever at databehandler benytter tilsvarende sikre løsninger og slik at ADNO har råderett over personopplysningene.

 • Lagring og sletting

  Personopplysninger innhentet innenfor idretten brukes til det formålet de er innsamlet for, lagres for en fastsatt periode avhengig av type informasjon. Personopplysninger slettes når ADNO ikke lenger skal bruke dem – i tråd med regelverkets krav, herunder WADA’s internasjonale standard for beskyttelse av personlige og private opplysninger (ISPPPI), herunder navnlig annex a.

  Personopplysninger innhentet innenfor omfanget av andre avtaler brukes til det formålet som fremkommer i avtalen og arkiveres og slettes slik det fremkommer i avtalen, normalt når ADNO ikke lenger har bruk for dem.

 • Informasjonskapsler ("cookies")

  Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen informasjonskapsler som vi bruker på ADNOs nettsider er nødvendige for at nettsidene skal fungere for deg, og lagres uten samtykke.

  For at vi kan tilrettelegge våre nettsider best for deg bruker vi også webanalyseverktøy. Informasjonskapslene som innhentes her brukes ikke til å identifisere deg som bruker. Webverktøy gjør det mulig for ADNO å tilrettelegge nettsidene slik at brukervennligheten blir best mulig for deg som bruker. Du kan lese mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler her.

  Her er en oversikt over informasjonskapsler som brukes av ADNO:

  Craft CMS

  Dette er et publiseringsverktøy med CSRF-beskyttelse og beskytter angrep på tvers av sideforfalskning. Du kan lese mer her.

  Cloudflare

  Brukes til å identifisere individuelle brukere bak en delt IP-adresse slik at det er mulig å anvende sikkerhetsinnstillinger per bruker. Du kan lese mer her.

  Google Analytics

  Webanalyseverktøyet brukes til å identifisere hvilke sider som besøkes, hvilke nettsteder bruker kommer fra, hvilke enheter som benyttes på nettstedet og hvordan navigering mellom sidene foregår. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

  Hotjar

  Webanalyseverktøyet brukes for å forstå behovet på ADNOs nettsider, herunder hvor mye tid det brukes på hvilke sider, hvilke lenker det klikkes på videre og hvor langt brukerne skroller på nettsidene. Hotjars retningslinjer for personvern finner du her. Ønsker du å endre innstillingene kan du gjøre det her.

  E-dialog 24

  Chatløsningen plasserer informasjonskapsler for å vite hvilket steg chatten er i (kø, samtale eller avsluttet) slik at bruker skal kunne navigere på nettsidene uten at chatten blir brutt. Mer om chatten finner du her.

  Facebook Pixel

  Brukes til å verifisere om du har en Facebookprofil, for å kunne nå deg med Facebookannonser etter at du har besøkt antidoping.no samt for å måle hvordan annonsene fungerer. Dataene er anonymisert og ingen personlige opplysninger registreres. Les mer om Facebooks personvern og hvordan du kan endre i dine innstillinger. • Abonnere på nyhetsbrev

  Antidoping Norge sender ut nyhetsbrev på epost til de som ønsker dette. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev på epost, må du registrere deg med epostadresse. Når du melder deg på nyhetsbrevet, samtykker du til vår behandling av opplysninger om deg. Epostadressen lagres i en egen database driftet av vår databehandler Make AS, deles ikke med andre og slettes når du melder deg av nyhetsbrevet. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet. Vi behandler personopplysningene frem til du melder deg av nyhetsbrevet.

 • Dine rettigheter

  Dersom ADNO behandler dine personopplysninger har du, med visse forbehold, følgende rettigheter:

  • Du har rett til innsyn i dine personopplysninger.
  • Dersom opplysningene er feil, har du rett til å få dem rettet.
  • Du har rett til å få opplysningene slettet når formålet med innhentingen er oppfylt, med mindre ADNO har lovlig grunnlag for videre lagring.
  • Hvis behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake.
  • På nærmere angitte vilkår i personopplysningsloven kan du be om at behandlingen begrenses eller protestere mot behandlingen.

  Dersom du mener at ADNO behandler dine personopplysninger i strid med regelverket, kan du også klage til Datatilsynet.

 • Kontaktinformasjon, spørsmål og klageadgang

  Dersom du har spørsmål om dine opplysninger som ADNO håndterer utover det som står her kan du kontakte oss på telefon 09765 eller kontakte oss på e-post: [email protected]

  Klage over ADNOs behandling av dine personopplysninger kan rettes til ADNOs eget personvernombud som du finner her.

  Du har også rett til å klage til WADA eller det norske Datatilsynet dersom du er utilfreds med den måte vi behandler dine personopplysninger på:
  WADAs kontaktinformasjon finner du her.
  Datatilsynets kontaktinformasjon finner du her.