Personopplysninger og personvern

Antidoping Norge (ADNO) arbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn. Denne informasjonen gjelder for ADNOs behandling av personopplysninger i antidopingarbeidet.

Personvern og informasjonskapsler

 • Behandlingsgrunnlag

  ADNO har konsesjon fra Datatilsynet for behandling av personopplysninger.

  I Overgangsregler om behandling av personopplysninger er vi i § 6 gitt tillatelse til å videreføre vår behandling av personopplysninger i henhold til ovennevnte konvensjoner inntil ny forskrift foreligger.

 • Hvem gjelder behandlingen?

  Dersom du er tilknyttet en klubb organisert under NIF plikter du å følge NIFs antidopingregelverk, herunder oppgi personlig informasjon.

  Personlig informasjon kan også måtte oppgis dersom det foreligger en avtale, knyttet opp til et regelverk som du må forholde deg til, og som tilsier at slik personlig informasjon må oppgis.

  Du vil fra tid til annen kunne bli bedt om å signere på at du er innforstått med reglene for eksempel under en dopingkontroll eller når du søker om medisinsk fritak.

  I noen sammenheng kan du bli bedt om å gi ditt samtykke til at ADNO kan behandle personopplysninger for eksempel når du gjennomfører e-læringsprogrammet Ren Utøver.

 • Hvilke personopplysninger behandles?

  Personopplysninger som innhentes og behandles omfatter:

  Navn, adresser i alle former (bosted, e-post, IP, o.a.) telefonnummer

  Medisinsk informasjon om diagnoser og behandling

  Informasjon knyttet til potensielle regelbrudd

 • Hva brukes personopplysninger til?

  Personopplysninger som ADNO innhenter brukes for å kunne:

  Planlegge og gjennomføre uanmeldte dopingkontroller

  Etterforske og påtale potensielle brudd på dopingbestemmelsene

  Behandle søknader om medisinske fritak

  Gi informasjon knyttet til forebyggende antidopingarbeid

  Samarbeid med andre antidopingorganisasjoner og myndigheter

 • Hvor registreres personopplysninger?

  Personopplysninger kan registreres i følgende systemer og områder:

  ADNOs egne interne systemer og innleide systemer

  I det internasjonale databehandlersystemet ADAMS

  I e-læringsprogrammer (Ren Utøver, Rent Idrettslag o.a)

  I systemet «Dopingvarsel»

  I systemet «Dopingkontakten»

  ADNO er ansvarlig for behandling av personopplysninger inntil denne er registrert i ADAMS. World Anti-Doping Agency (WADA) er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i ADAMS. For øvrige systemer er ADNO ansvarlig for behandlingen.

  Mer informasjon om personvern for ADAMS, e-læringsprogram, «dopingvarsel» og «dopingkontakten» er tilgjengelig på respektive nettsider.

 • Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

  De som har tjenstlig behov og skal behandle personopplysninger i ADNO har tilgang til dine opplysninger.

  Dersom du påtales for brudd på dopingbestemmelsene vil medlemmer i ADNOs påtalenemnd, ditt nasjonale særforbund og din klubb, samt domsinstansene i NIF (eventuelt CAS) få tilgang til dine personopplysninger. WADA og ditt internasjonale særforbund kan anke en dopingsak slik at disse vil også få tilgang til opplysningene.

  Er du meldepliktutøver og bryter meldepliktforskriften vil medlemmer i meldepliktkomiteen få innsyn i dine personopplysninger.

  Dersom du søker om medisinsk fritak vil medlemmer i medisinsk fagkomité får tilgang til dine helseopplysninger.

  Det er opprettet en klagenemnd for meldeplikt. Medlemmer i klagenemnden vil også få tilgang til dine opplysninger.

  For personer som omfattes av andre avtaler vil avtalepartene ha tilgang til dine personopplysninger.

 • Overføring av personopplysninger

  For at ADNO skal kunne drive et effektivt antidopingarbeid forutsetter det et samarbeid med andre antidopingorganisasjoner, idrettsorganisasjoner og aktører som er tilknyttet noen av disse.

  WADA og ditt internasjonale særforbund har tilgang til dine personopplysninger gjennom ADAMS og andre kommunikasjonskanaler (kryptert e-post, telefon o.a.)

  Deltar du i Olympiske leker og andre større arrangement vil arrangør få tilgang til dine personopplysninger gjennom ADAMS.

  Oppholder du deg i andre land kan antidopingorganisasjoner få tilgang til personopplysninger, normalt gjennom ADAMS, slik at de kan gjennomføre testing på ADNOs vegne.

 • Sikkerhet

  Tilgangen til ADAMS er begrenset til å gjelde kun de som skal ha informasjonen og systemet er beskyttet med en to-faktor løsning og med brannmurer for å forhindre uønsket inntrenging i systemet. Det er WADA som er ansvarlig for sikkerheten i ADAMS.

  ADNO bruker et saksbehandling- og arkivsystem til oppbevaring av personopplysninger som også er beskyttet for uautorisert tilgang gjennom en tofaktorløsning.

  Kommunikasjon av særlige kategorier av personopplysninger skjer via to-faktor løsninger og krypterte meldinger.

  I de tilfeller hvor ADNO benytter eksterne løsninger er sikkerheten ivaretatt gjennom egne databehandleravtaler hvor ADNO krever at databehandler benytter tilsvarende sikre løsninger og slik at ADNO har råderett over personopplysningene.

 • Arkivering og sletting

  Personopplysninger innhentet innenfor idretten brukes til det formålet de er innsamlet for og arkiveres for en fastsatt periode avhengig av type informasjon og i tråd med regelverkets krav, med unntak av personopplysninger knyttet til regelbrudd. De må oppbevares av historiske årsaker.

  Personopplysninger slettes i tråd med gjeldene regelverk og når ADNO ikke lenger skal bruke dem.

  Personopplysninger innhentet innenfor omfanget av andre avtaler brukes til det formålet som fremkommer i avtalen og arkiveres og slettes slik det fremkommer i avtalen, normalt når ADNO ikke lenger har bruk for dem.

 • Informasjonskapsler ("cookies")

  Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen informasjonskapsler som vi bruker på ADNOs nettsider er nødvendige for at nettsidene skal fungere for deg, og lagres uten samtykke.

  For at vi kan tilrettelegge våre nettsider best for deg bruker vi også webanalyseverktøy. Informasjonskapslene som innhentes her brukes ikke til å identifisere deg som bruker. Webverktøy gjør det mulig for ADNO å tilrettelegge nettsidene slik at brukervennligheten blir best mulig for deg som bruker. Du kan lese mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler her

  Her er en oversikt over informasjonskapsler som brukes av ADNO:

  Craft CMS
  Dette er et publiseringsverktøy med CSRF-beskyttelse og beskytter angrep på tvers av sideforfalskning. Du kan lese mer her.

  Cloudflare
  Brukes til å identifisere individuelle brukere bak en delt IP-adresse slik at det er mulig å anvende sikkerhetsinnstillinger per bruker. Du kan lese mer her.

  Google Analytics
  Webanalyseverktøyet brukes til å identifisere hvilke sider som besøkes, hvilke nettsteder bruker kommer fra, hvilke enheter som benyttes på nettstedet og hvordan navigering mellom sidene foregår. Mottatte opplysninger er underlagt googles retningslinjer for personvern.

  Hotjar
  Webanalyseverktøyet brukes for å forstå behovet på ADNOs nettsider, herunder hvor mye tid det brukes på hvilke sider, hvilke lenker det klikkes på videre og hvor langt brukerne skroller på nettsidene. Hotjars retningslinjer for personvern finner du her. Ønsker du å endre innstillingene kan du gjøre det her.

  E-dialog 24
  Chatløsningen plasserer informasjonskapsler for å vite hvilket steg chatten er i (kø, samtale eller avsluttet) slik at bruker skal kunne navigere på nettsidene uten at chatten blir brutt. Mer om chatten finner du her.

 • Dine rettigheter

  Dersom ADNO behandler dine personopplysninger har du, med visse forbehold, følgende rettigheter:

  Du har rett til innsyn i dine personopplysninger

  Dersom opplysningene er feil har du rett til å få dem rettet

  Du har rett til å få opplysningene slettet når formålet med innhentingen er oppfylt, med mindre ADNO har lovlig grunnlag for videre lagring

  Hvis behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake

  På nærmere angitte vilkår i personopplysningsloven kan du be om at behandlingen begrenses eller protestere mot behandlingen

  Dersom du mener at ADNO behandler dine personopplysninger i strid med regelverket, kan du også klage til Datatilsynet.

 • Kontaktinformasjon

  Dersom du har spørsmål om dine opplysninger som ADNO håndterer utover det som står her kan du kontakte oss på telefon 09765 eller kontakte oss på e-post: [email protected]

  ADNO har et eget personvernombud som du finner her

  WADAs kontaktinformasjon finner du her