Rent Idrettslag

Antidoping Norges forebyggende program som utfordrer klubber og lag til å sette antidoping på agendaen.

Nye Rent IL ble lansert 7. mars 2019

Programmet finner du her (ekstern lenke).

Rent IL er et forebyggende program som retter seg mot de rundt 11 500 idrettslagene i Norge.

Programmet skal få styret, trenere og ledere til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i eget lag, og til syvende og sist bli enige om en handlingsplan med konkrete tiltak.

Å gjennomføre programmet er beregnet til å ta 1-2 timer.

Se forklaringsvideo her: