UNESCO-konvensjonen

UNESCO-konvensjonen skal harmonisere den globale kampen mot doping i idretten.

Internasjonal rett gjelder
UNESCOs antidopingkonvensjon skal harmonisere den globale kampen mot doping i idretten. Konvensjonen forplikter de nasjonale myndigheter innenfor antidopingfeltet. Dette er avgjørende for å ta nye steg i antidopingarbeidet, spesielt i land der kun myndigheter har anledning til å påvirke dette arbeidet.

Forplikter seg
Konvensjonen bidrar til at land som har signert konvensjonen får et formelt ansvar og forplikter seg til å følge opp konvensjonen og det internasjonale regelverket, gitt i World Anti-Doping Code.

Forenkler
UNESCO-konvensjonen skal bidra til å forenkle innføringen av WADAs regelverk i UNESCOs medlemsland og er et viktig skritt på veien videre mot standardisering og harmonisering av antidopingarbeidet. Konvensjonen vil også legge til rette for bedre koordinering og tilgang for dopingkontrollører på tvers av landegrensene i forbindelse med dopingkontroller.

Norge har arbeidet aktivt for at konvensjonen skulle bli en realitet, og Regjeringen vedtok i statsråd i desember 2006 å ratifisere konvensjonen som et av de første landene i verden. Norge arbeider fortsatt for at konvensjonen skal bidra til å løfte den internasjonale innsats mot doping i idretten.

Sentrale elementer i konvensjonen er blant annet:

  1. å støtte arbeidet med å forebygge doping innenfor idretten
  2. å støtte og oppmuntre til internasjonalt samarbeid i kampen mot doping innenfor idretten
  3. å støtte og oppmuntre til forskning på antidopingfeltet

Konvensjonen og lista over land som har ratifisert konvensjonen

Les mer om UNESCO-konvensjonen på UNESCOs egen nettside.

Internasjonal Konvensjon mot doping i idretten

International Convention against doping in sport