Hva er Dried Blood Spot?

Både utøvere og mosjonister kan bli testet på en helt ny måte fra 2022.

DBS test 2
Utstyret til Dried Blood Spot blir testet i Antidoping Norges lokaler. Sekretær Sofie Fjeldheim er frivillig testperson, mens testansvarlig Geir Holden følger med via skjerm.

Hva er det?

DBS (Dried Blood Spot) er en ny dopingtestmetode. En form for prøvetaking - og lagring av biologisk materiale hvor en liten mengde blod påføres et absorberende materiale.

Hvordan?

Gjennom utstyret som ADNO bruker blir blodprøven avlagt ved at mikronåler punkterer huden på overarmen. Bloddråpene føres deretter automatisk til det absorberende materialet. Dette materialet kan deretter enkelt bli fraktet til et laboratorium for analyse. Overarmsutstyret (bildet) er kun er en variant av DBS. Det finnes også andre metoder å avlegge en DBS-prøve på, blant annet gjennom et lite stikk i fingeren hvor bloddråpen deretter påføres et filterpapir.

Hvorfor?

Det er mange fordeler med Dried Blood Spot-testing. For utøverne er metoden tilnærmet smertefri, den er enkel å utføre og krever ikke spesialkompetanse som blodprøvetaker eller bioingeniør. Derfor kan for eksempel et treningssenter gjennomføre testen selv, mens dopingkontrolløren fra Antidoping Norge er med via skjerm. Den er også mye mindre inngripende sammenlignet med en urinprøve og ordinær blodprøve. Prøven er enkel å frakte og oppbevare, og analysesvaret gir et bedre øyeblikksbilde av hvilke stoffer utøveren nylig har inntatt sammenlignet med urinprøver.

Hvem?

Antidoping Norge har allerede gjort flere DBS-tester på treningssenter. I starten av 2022 vil det bli brukt også i idretten. Her vil det være dopingkontrollører som kommer til å gjennomføre prøvetakingen (ikke gjennom skjerm) og vi kommer til å benytte utstyr for prøvetaking fra overarm. Utøvere som konkurrerer internasjonalt vil kunne oppleve å bli testet med DBS av andre antidopingorganisasjoner. DBS er foreløpig kun et supplement til ordinær prøvetaking.

Les hvordan WADA vil innlemme DBS i det internasjonale testarbeidet.

Se hvordan WADA presenterer DBS

Dried Blood Spot på 1 minutt