Bi-/multilaterale samarbeid

Norge har opp gjennom årene hatt flere bi- og multilaterale avtaler med den hensikt å utvikle antidopingarbeidet i ulike land.

0095_Signering_ADNO_foto_Stian_062518_hd-12
ADNO og USADA inngikk en samarbeidsavtale i juni 2018. Foto: Stian Schløsser Møller

Det har vært et mål i seg selv å bistå til å etablere strukturer i idretten og antidopingarbeidet som tuftes på maktfordelingsprinsippet, og ivaretar rettferdig rettergang for utøvere. Dette kan anses som en del av en demokratiseringsprosess og institusjonsbygging i store idrettsnasjoner.

Dette har vært utgangspunktet for samarbeidet med bl.a. med China Anti-Doping Agency og Anti-Doping Agency of Kenya.

 • Kina

  Samarbeidet mellom Kina og Norge ble initiert i 1996 i form av en «Memorandum of Understanding» for å samarbeide innenfor idrett og antidopingfeltet.
  Siden har Antidoping Norge og China Anti-Doping Agency (CHINADA) inngått flere samarbeidsavtaler, som regel over en 4-årsperiode, som har hatt som mål å styrke antidopingarbeidet i begge land.

  Den type samarbeid har bidratt bl.a. til etablering av et uavhengig antidopingorgan i Kina, China Anti-Doping Agency, i 2007 som har ansvar for å avdekke doping og forebygge doping i kinesisk idrett. Samarbeidet har også vært en sterk bidragsyter til oppbygging av det kinesiske antidopingprogrammet mot OL i Beijing i 2008.

  Samarbeidet har også bidratt til å styrke det internasjonale antidopingarbeidet. Dette resulterte i et multilateralt samarbeid med Kenya i 2015 for å bistå landet med utvikling av et antidopingprogram i tråd med World Anti-Doping Code og relaterte standarder.

  I januar 2021 ble en ny samarbeidsavtale mellom ADNO og CHINADA underskrevet for en 3-årsperiode der begge organisasjoner vil utveksle erfaring og kunnskap innenfor forskjellige aspekter av et antidopingprogram, samt å samarbeide frem mot Kinas vertskap for vinter-OL i 2022. Dette gjøres ved årlige prosjektmøter mellom ADNO og CHINADA, vekselvis i Norge og Kina, samt utveksling av personell, med særlig fokus på planlegging og gjennomføring av dopingkontroller i vinteridretter.

  På statlig nivå ble en samarbeidsavtale mellom Kina og Norge underskrevet 7.april 2017 med den hensikt å utveksle kunnskap og kompetanse på idrettsfeltet. En konkret handlingsplan som også omhandler antidoping er knyttet til denne avtalen. Den spesifiserer blant annet hvilke generelle verdier og etiske prinsipper som skal ligge til grunn for alle nordmenn og kineserne involvert i samarbeidet.

  Et av tiltakene i handlingsplanen er et obligatorisk sertifiseringsseminar i antidoping for alle idrettsutøvere, trenere, støttepersonell, ledere, eksperter og andre som omfattes av idrettsavtalen og handlingsplanen. Målet er å sikre at alle involverte har grunnleggende og nødvendig antidopingkunnskap. ADNO har ansvar for gjennomføringen av sertfiseringsseminaret overfor nordmenn, mens CHINADA har ansvar for gjennomføringen av sertifiseringsseminaret for kineserne.

 • Kenya

  Siden 2010 har Antidoping Norge jobbet for å bistå Kenya med etablering av en nasjonal antidopingorganisasjon og utvikling av antidopingarbeidet i landet.
  For å kunne utøve antidopingaktiviteter i landet har det vært avgjørende å få på plass juridiske, økonomiske og organisatoriske rammer.

  En ett års samarbeidsavtale mellom CHINADA, ADAK, Kenyas idrettsdepartement, WADA og Antidoping Norge ble først underskrevet i januar 2015 for å bistå ADAK med etableringen av en nasjonal antidopingorganisasjon.

  Anti-Doping Agency of Kenya (ADAK), ble opprettet i 2016 og i januar 2017 skrev ADNO og ADAK under en 3-årsavtale der Antidoping Norge skal bistå ADAK med å bygge opp et antidopingprogram i tråd med det internasjonale regelverket World Anti-Doping Code.

  En ny samarbeidsavtale ble signert mellom ADAK og ADNO i desember 2019, med det formål å fortsette samarbeidet med utveksling av kunnskap og erfaring.

 • Russland

  Antidoping Norge(ADNO), Russlands antidopingbyrå (RUSADA) og World Anti-Doping Agency (WADA) signerte i oktober 2009 en samarbeidsavtale for å bistå RUSADA i deres utvikling av et antidopingprogram og et kvalitetsledelsessystem i tråd med World Anti-Doping Code og ISO 9001.

  I perioden 2009-2014 bisto ADNO med råd og veiledning i utviklingen av et dopingkontrollprogram og et forebyggingsprogram i RUSADA. WADAs rolle var å overvåke utviklingen av RUSADAs program slik at disse var i tråd med WADC. RUSADA ble ISO 9001-sertifisert i slutten av 2011.

  Avtalen har også omfattet personellutveksling. Dopingkontrollpersonell i ADNO og i RUSADA har gjennomført dopingkontroller sammen, blant annet i forkant av OL i Sochi i 2014. Samarbeidet ble avsluttet i 2014.

 • Tyrkia

  ADNO, Tyrkias antidopingbyrå (TADC) og WADA signerte i februar 2015 en samarbeidsavtale for å bistå TADC i deres utvikling av et antidopingprogram og et kvalitetsledelsessystem i tråd med World Anti-Doping Code og ISO 9001.

  I perioden 2015-2017 bisto ADNO med råd og veiledning i utviklingen av et dopingkontrollprogram og et forebyggingsprogram i TADC. WADAs rolle var å overvåke utviklingen av TADCs program slik at disse var i tråd med WADC. Avtalen har også omfattet en videreutvikling av dopingkontrollprogrammet til også å omfatte etterforskning og hematologiske profiler i tråd med ISTI og TDSSA (begge internasjonale krav til gjennomføring av etterforskning og utvikling av profiler utarbeidet av WADA).

 • USA

  I juni 2019 underskrev ADNO en 4 års bilateral avtale med den amerikanske NADOen (USADA), med Statsminister Erna Solberg som nærmeste vitne. Avtalen har som mål å styrke nasjonale antidopingprogrammer i USA og Norge gjennom utveksling av kunnskap og erfaring innenfor antidopingfeltet.

 • Frankrike

  I februar 2019 underskrev ADNO en 3 års bilateral avtale med Frankrikes NADO (AFLD). Avtalen har som mål å styrke nasjonale antidopingprogrammer i Frankrike og Norge gjennom utveksling av kunnskap og erfaring innenfor antidopingfeltet.