Styret

ADNOs øverste organ er styret, Styret består av seks medlemmer - tre av dem er oppnevnt av staten, tre av Norges idrettsforbund.

Medlemmene i styret skal ha en frittstående stilling i forhold til stiftelsens virksomhet og i denne sammenheng ikke ha tillitsverv som styremedlem i NIF eller særforbund, eller ansettelsesforhold hos staten ved relevant fagdepartement, NIF eller særforbund.

Her offentliggjøres protokoll fra vedtatte styresaker.

2021:

04/02-21: Styremøte 1-21 | Protokoll
21/04-21:
Styremøte 2-21 | Protokoll
16/06-21:
Styremøte 3-21 | Protokoll
13/09-21: Styremøte 4-21 |
09/12-21: Styremøte 5-21 |


2020:

05/02-20:
Styremøte 1-20 | Protokoll
21/04-20:
Styremøte 2-20 | Protokoll
10/06-20:
Styremøte 3-20 | Protokoll
18/09-20: Styremøte 4-20 | Protokoll
08/12-20: Styremøte 5-20 | Protokoll

2019:
06/02-19:
Styremøte 1-19 | Protokoll
24/04-19: Styremøte 2-19 | Protokoll
12/06-19: Styremøte 3-19 | Protokoll
17/09-19: Styremøte 4-19 | Protokoll
12/12-19: Styremøte 5-19 | Protokoll

2018:
09/02-18:
Styremøte 1-18 | Protokoll
26/04-18: Styremøte 2-18 | Protokoll
12/06-18: Styremøte 3-18 | Protokoll
17/09-18: Styremøte 4-18 | Protokoll
17/12-18: Styremøte 5-18 | Protokoll

2017:

07/02-17: Styremøte 1-17 | Protokoll
18/04-17: Styremøte 2-17 | Protokoll
22/06-17: Styremøte 3-17 | Protokoll
19/09-17: Styremøte 4-17 | Protokoll
14/12-17: Styremøte 5-17 | Protokoll