Organisasjon

Antidoping Norge er en selvstendig stiftelse opprettet av Kultur- og kirkedepartementet (KKD) og Norges idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) i 2003.

Stifterne - NIF og Kulturdepartementet - oppnevner styret. Organisasjonsformen sikrer at dopingkontrollene og påtalevirksomheten gjennomføres uavhengig av NIF og staten.

Anders Solheim er daglig leder i Antidoping Norge.

Hovedkontoret ligger ved Ullevaal stadion i Oslo. I tillegg har vi dopingkontrollører og foredragsholdere lokalisert rundt omkring i landet som gjør dette ved siden av sitt ordinære arbeid.

Kontakt oss