Kostnadsoversikt Rent Senter

Senteret betaler en grunnpris per år for tilgang til e-læring, informasjonsmateriell og veiledning. Aktiviteter må dekkes ut fra egne satser.

Årspris: 7250 kroner *

Inkludert:

  • Plakater, brosjyrer, infofilmer
  • Sertifikat, klistermerke til ytterdør
  • Tilgang til e-læring for ansatte
  • Tilgang til e-læring for medlemmer
  • Link til senter fra antidoping.no
  • Markedskampanjer for rene sentre
  • Veiledning og oppfølging ved mistanke om bruk

Tilleggskostnader:

  • Foredrag Rent Senter - 4500 kroner
  • Stand Rent Senter - 4950 kroner

* Medlemmer av Virke Aktiv Helse får rabattert pris. Virke-medlemmer betaler 3080 kr pr. år.

PRIS - DOPINGKONTROLL

Dopingkontroller i Rent Senter-programmet følger en fastprismodell. Prisene er gitt i tabellene under:

Priser Dried Blood Spot

PRØVERPR. PAKKEPR. PRØVE
1Kr 6000,-Kr 6000,-
3Kr 11.900,-Kr 3966,-
6Kr 19.300,-Kr 3217,-
10Kr 28 600,-Kr 2860,-

Urinprøver

Urin1 prøve3 prøver6 prøver
Pris for pakkeKr 11.500,-Kr 18.200,-Kr 28.200,-
Pris per prøveKr 11.500,-Kr 6066,-Kr 4700,-