Kostnadsoversikt Rent Senter

Senteret betaler en grunnpris per år for tilgang til e-læring, informasjonsmateriell og veiledning. Aktiviteter må dekkes ut fra egne satser.

Årspris: 6600 kroner *

Inkludert:

  • Plakater, brosjyrer, infofilmer
  • Sertifikat, klistermerke til ytterdør
  • Tilgang til e-læring for ansatte
  • Tilgang til e-læring for medlemmer
  • Link til senter fra antidoping.no
  • Markedskampanjer for rene sentre
  • Veiledning og oppfølging ved mistanke om bruk

Tilleggskostnader:

  • Foredrag Rent Senter - 3700 kroner
  • Stand Rent Senter - 4000 kroner

* Medlemmer av Virke Aktiv Helse får rabattert pris. Virke-medlemmer betaler 2800 kr pr. år.

PRIS - DOPINGKONTROLL

Dopingkontroller i Rent Senter-programmet følger en fastprismodell. Prisene er gitt i tabellene under:

Priser Dried Blood Spot

DBS1 prøve3 prøver6 prøver10 prøver
Pris for pakke5400110001810026800
Pris per prøve5400366730172680

Urinprøver

Urin1 prøve3 prøver6 prøver
Pris for pakke107001700026400
Pris per prøve1070056674400