Kostnadsoversikt Rent Senter

Senteret betaler en grunnpris per år for tilgang til e-læring, informasjonsmateriell og veiledning. Aktiviteter må dekkes ut fra egne satser.

Årspris: 5900 kroner *

Inkludert:

  • Plakater, brosjyrer, infofilmer
  • Sertifikat, klistermerke til ytterdør
  • Tilgang til e-læring for ansatte
  • Tilgang til e-læring for medlemmer
  • Link til senter fra antidoping.no
  • Markedskampanjer for rene sentre
  • Veiledning og oppfølging ved mistanke om bruk

Tilleggskostnader:

  • Foredrag Rent Senter - 2500-3500 kroner
  • Stand Rent Senter - 3500 kroner
  • Dopingkontroll - 2800 kroner (snittpris per test) **

* Medlemmer av Virke trening får rabattert pris
** Vil variere ut fra kontrollens varighet og antall tester som må innhentes