Forsknings- og evalueringsforum

ADNO har etablert et internt forsknings- og evalueringsforum som koordinerer stiftelsens arbeid innenfor dette området.

Forskningsforum5
Fra venstre: Fredrik Lauritzen, Geir Holden, Anders Solheim, Lasse Bækken og Astrid Gjelstad. Foto: Lars Vestad

Fredrik Lauritzen, PhD medisin (leder)
Avdelingsleder, forebygging og folkehelse

Astrid Gjelstad, PhD farmasi
Fagrådgiver, internasjonalt og medisin

Anders Solheim, MSc idrettsvitenskap
Daglig leder

Geir Holden, MSc idrettsfysiologi
Fagrådgiver, kontroll og påtale

Lasse Bækken, MSc idrettsfysiologi
Manager, Nordic Athlete Passport Unit (NAPMU)

Kontakt: [email protected]