Forsknings- og evalueringsforum

ADNO har etablert et internt forsknings- og evalueringsforum som koordinerer stiftelsens arbeid innenfor dette området.

Fredrik Lauritzen, PhD medisin (leder)
Forskningssjef

Astrid Gjelstad, PhD farmasi
Fagrådgiver, internasjonalt og medisin

Anders Solheim, MSc idrettsvitenskap
Daglig leder

Geir Holden, MSc idrettsfysiologi
Fagleder testing, kontroll og påtale

Kontakt: [email protected]