Forsknings- og evalueringsforum

ADNO har etablert et internt forsknings- og evalueringsforum som koordinerer stiftelsens arbeid innenfor dette området.

Fredrik Lauritzen, PhD medisin (leder)
Forskningssjef

Astrid Gjelstad, PhD farmasi
Fagrådgiver, internasjonalt og medisin

Anders Solheim, MSc idrettsvitenskap
Daglig leder

Geir Holden, MSc idrettsfysiologi
Fagrådgiver, kontroll og påtale

Inger Christine Krath Hansen, MSc klinisk sykepleie
Fagrådgiver, forebygging og folkehelse

Kontakt: [email protected]