Dopingkontrollstasjonen

Dette er en veiledning til arrangører av idrettsarrangement og andre som har behov for å vite hva en dopingkontrollstasjon skal og/eller bør inneholde.

Last ned: Krav til dopingkontrollstasjon (PDF)

Arrangør anbefales å ta kontakt med Antidoping Norge for avklaring av spesielle forhold i forbindelse med arrangement. Dopingkontroller gjennomføres normalt uanmeldt, slik at arrangør anbefales å ta høyde for at uanmeldte dopingkontroller kan finne sted under arrangementet.

Dopingkontrollteamet vil være behjelpelig med å avklare nødvendige behov ved ankomst. Arrangør er pliktig til å samarbeide med kontrollteamet og søke å legge forholdene til rette for kontrollteamet slik at kontrollen kan gjennomføres under best mulige forhold.

Krav til en dopingkontrollstasjon

Ved etablering av en dopingkontrollstasjon skal en tilrettelegge for best mulige forhold for kontrollvirksomheten.

 • 1. Dopingkontrollstasjonen skal:
  • Skjerme utøver fra annen aktivitet
  • Kun brukes som kontrollstasjon, hvor mulig.
 • 2. Kontrollstasjon for urinprøve
  • Urinprøve skal avlegges i avskjermet område
  • Utøver skal kunne sitte
  • Prosedyre skal gjennomføres ved et «bord»
  • Søppel skal kastes i en beholder
  • Utøver skal vente under tilsyn
  • Kun autorisert personell skal ha adgang
  • Kun administrasjonen i Antidoping Norge kan gi media tillatelse til kontrollstasjonen
  • Stasjonen skal låses dersom personell ikke er tilstede.
 • 3. Kontrollstasjon for blodprøve

  (I tillegg til ovenstående)

  • Utøver skal ha mulighet til å ligge
  • Området skal være tilstrekkelig opplyst og ventilert
  • Området skal være tilstrekkelig rengjort
  • Området skal ha normal romtemperatur.
 • 4. Tilgjengelighet

  Det må være rimelig avstand mellom dopingkontrollstasjonen og målområdet (eventuelt bane eller arena hvor utøver avslutter den aktiviteten han/hun driver). Dersom dopingkontrollstasjonen ikke er i umiddelbar nærhet til målområde (eller der hvor utøver avslutter aktiviteten) skal sikker transport dedikert kun til dopingkontrollformål være tilgjengelig.

  Dopingkontrollstasjonen skal kun benyttes som dopingkontrollstasjon fra kontrollteamet ankommer og så lenge kontrollen pågår. Kontrollteamet avgjør når kontrollen er avsluttet.

 • 5. Optimale forhold ved en dopingkontrollstasjon
  • En dopingkontrollstasjon bør bestå av separate dopingkontrollrom, toalett og venterom.
 • 6. Dopingkontrollrom

  Dopingkontrollrommet bør være avskjermet, og med lett tilgang til toalett. Dopingkontrollrommet skal helst kunne låses og bør være oppvarmet.

  Sjekkliste:

  • Stoler – minst en til hver
  • Bord
  • Søppelkurv m/plastpose
  • Tørkepapir
  • Kjøleskap (behov for låsbart kjøleskap vurderes).
 • 7. Toalett

  Toalettet bør være avskjermet, og helst ligge i direkte tilknytning til dopingkontrollrommet for urinprøver.

  Sjekkliste:

  • Direkte tilknytning til dopingkontrollrom
  • Romslig nok for to personer
  • Toalett
  • Toalettpapir
  • Vask
  • Speil
 • 8. Venterom

  Et eget avskjermet venterom bør ligge i umiddelbar nærhet av dopingkontrollrommet. Rommet bør være lett tilgjengelig fra utøvernes garderober.

  Sjekkliste:

  • Umiddelbar nærhet til dopingkontrollrommet
  • Lett tilgjengelig fra utøvernes garderober
  • Tilstrekkelig antall stoler til utøvere og ledsagere
  • Bord
  • Søppelkurv
  • Tørkepapir
  • Drikke i forseglede beholdere.