ADNOs hederstegn

Oversikt over personer som har mottatt ADNOs hederstegn.

Hederstegn med diplom i ADNO kan tildeles enkeltpersoner som på en meget fortjenestefull måte har arbeidet for Stiftelsens eller innenfor Stiftelsens virkeområde. Beslutning om tildeling treffes av styret.

Følgende personer har mottatt hederstegnet:


JENS KRISTIAN THUNE (2011)
Styreleder fra 2003 til 2011. Før det sentral advokat i NIF på 1980- og 90-tallet, med ansvar for dopingsaker.

INGGARD LEREIM (2016)
Styremedlem 2007 til 2015. Nestleder og leder av medisinsk fagkomité. En sterk antidopingstemme nasjonalt og internasjonalt.

VALGERD SVARSTAD HAUGLAND (2018)
Kulturminister da ADNO ble etablert i 2003. Styreleder for stiftelsen i perioden 2011 til 2018.

LINDBJØRG STØLAN (2019)
Dedikert medarbeider i det norske antidopingarbeidet gjennom 27 år, først som del av NIF og senere som ansatt i ADNO.

RUNE ANDERSEN (2021)
Fikk hederstegnet etter 40 år i tjeneste for antidoping. Først i NIF, senere som direktør i WADA og etter det som leder av internasjonal avdeling i ADNO.

THORHILD WIDVEY (2023)
Styreleder i ADNO fra 2018 til 2023. Tidligere styremedlem i WADA og minister med ansvar for antidoping.