Dopingkontroll ved rekordsetting

Enkelte særforbund krever dopingkontroll av utøvere for at nye rekorder skal godkjennes.

Utøveren har, i samarbeid med særforbundet sitt, ansvar for å sette seg inn i de gjeldende reglene i sin idrett, slik at en eventuell rekord blir godkjent. Utøver kan kontakte sitt særforbund for mer informasjon.

De særforbund som er pålagt, enten via det internasjonale særforbunds regelverk eller sitt norske regelverk, å gjennomføre dopingkontroller ved rekordsetting, bes kontakte Antidoping Norge for informasjon og eventuell avtale om bistand/beredskap.