Foredrag til skoler

Vi vet at kroppspress og doping kan være et tema i alle typer ungdomsmiljø. Vi vet også at mange lærere ikke har nok kunnskap om temaet. Vil du sette antidoping på agendaen på din skole?

IMG 1104
Elevene får selv medvirke i diskusjon når Antidoping Norge er på besøk. Her fra debatt på folkehøgskole der elevene ble delt inn til å være for eller i mot doping.

Høsten 2022 har vi dessverre ingen kapasitet.

Med en stadig økende interesse for å få antidopingbudskapet ut til de unge, ser vi nå på muligheter for å omstrukturere arbeidet for å kunne nå ut til enda flere.

Ta kontakt med [email protected] om du har spørsmål.

Se for øvrig disse lærerressursene om du ønsker å sette tema på dagsordenen.


Foredrag på oppdrag

Vi tilbyr foredrag til skoler og yrkesgrupper over hele landet. Alt fra ungdomsskoler, videregående, folkehøgskoler og yrkesgrupper. Ta kontakt på [email protected].

 • Foredrag til videregående skoler

  Elever på videregående skole er en viktig målgruppe for oss. Forskning viser at debutalderen for bruk av anabole steroider er mellom 19 og 22 år. Mange ungdommer kjenner på et stort press både på og utensfor skolen, men også på kropp og utseende (Ungdata 2021).

  Vi tilbyr kunnskapshevende foredrag for alle studieretninger på videregående skole. Foredrag blir forankret i læreplanen Livsmestring og folkehelse og i Kroppsøving vg2/vg3.

  Noen tilbakemeldinger fra elever:

  - Mange eksempler, filmer og relevante fakta.

  - At det var praktiske ting der vi fikk skrive og være med på selve opplegget.

  - Lærte om konsekvenser av doping og nå vet jeg hva annet jeg kan gjøre for å bygge muskler og bli trent.

  Kostnad: 1750,-

  Ta kontakt på [email protected].

 • Folkehøgskoler

  Vi vet at ungdom er opptatt av å se bra ut og ha en veltrent kropp. Enkelte er villige til å gå svært langt for drømmekroppen og kan fristes av en snarvei gjennom doping. Elever på folkehøgskole har som regel akkurat tatt steget fra hjemmet og kan være i en svært sårbar fase.

  Disse ungdommene er også ofte ivrige etter å søke etter relevant kunnskap og informasjon. Derfor tilbyr vi i Antidoping Norge foredrag med fokus på blant annet kroppspress, trening, kost/kosttilskudd og doping.

  Vi tilbyr tre timer seminar der elevene også får medvirke selv.

  Kostnad: 1750,-

  Ta kontakt på [email protected].

 • Gratiskunnskapsheving til helsesykepleiere

  Vi får jevnlig henvendelser fra helsesykepleiere rundt om i landet, som trenger kunnskap om doping. En av årsakene til dette er at flere møter ungdom som strever med kroppsmisnøye og lav selvfølelse. Frafallet fra organiser idrett er stort og mange ungdom starter på treningssenter. Her får trening, progresjon og utseende stor plass i utviklingsfase preget av store hormonelle endringer og sårbarhet. Vi erfarer at ungdom kan fristes av en snarvei til drømmekroppen gjennom doping.

  Vi tilbyr derfor helsesykepleiere grunnleggende kunnskap om doping tilhørende temaer som trening, kosttilskudd og kroppsmisnøye. I tillegg foreslår vi en handlingsberedskap ved bekymring for ungdom. Vi ønsker at helsesykepleiere da vil føle seg bedre rustet til å avdekke, håndtere og forebygge dopingbruk i sin arbeidshverdag.

  Ta kontakt på [email protected].