Foredrag til skoler

Vi vet at kroppspress og doping kan være et tema i alle typer ungdomsmiljø. Vi vet også at mange lærere ikke har nok kunnskap om temaet. Vil du sette antidoping på agendaen på din skole?

IMG 1104
Elevene får selv medvirke i diskusjon når Antidoping Norge er på besøk. Her fra debatt på folkehøgskole der elevene ble delt inn til å være for eller i mot doping.

Med en stadig økende interesse for å få antidopingbudskapet ut til de unge, ser vi nå på muligheter for å omstrukturere arbeidet for å kunne nå ut til enda flere.

Ta kontakt med morten.heierdal@antidoping om du har spørsmål.

Se for øvrig disse lærerressursene om du ønsker å sette tema på dagsordenen.