Doping som samfunnsproblem

Trening og fysisk aktivitet kan gjøre godt for både kropp og sinn. Samtidig finnes det treningsmiljøer over hele landet der utseendet er en sterkere drivkraft enn sunnhet og velvære.

For noen føler jakten på en muskuløs kropp til usunne treningsregimer, inntak av store mengder kosttilskudd og bruk av ulovlige og helseskadelige dopingmidler for å oppnå raske resultater.

Antidoping Norge ønsker å legge til rette for at trening skal være sunt og helsefremmende, og vil bidra til å motvirke en trend der fokus på utseende og kropp kan bli inngangsporten til dopingbruk, helseproblemer og kriminalitet.

Kroppsideal i endring

De siste årene har kroppsidealet beveget seg i retning av noe som kan være uoppnåelig for mange gutter og jenter. Mange unge sier de er misfornøyd med egen kropp.

Enkel tilgang på ulovlige stoffer og mangelfull kunnskap om konsekvensene bidrar til at unge velger å bruke dopingpreparater som en snarvei til «drømmekroppen». Beslag gjort av tollvesenet tyder på et betydelig nasjonalt marked.

Flere store rettsaker viser at dopingbruk er knyttet til kriminalitet og kriminelle nettverk. Politiet frykter at økt kroppsfiksering og voksende fitnessmiljø vil avle flere kriminelle. Det er en særlig bekymring knyttet til voldskriminalitet. Økt aggresjon og nedsatt empati er en velkjent psykisk bivirkning ved bruk av anabole androgene steroider, de mest brukte dopingmidlene.

ADNO skal være ledende

Forskningen viser at bruk av doping kan være assosiert med svært alvorlige akutte helseproblemer og en betydelig risiko for irreversible, negative fysiske og psykiske langtidseffekter.

Antidoping Norge skal være ledende på oppdatert og relevant informasjon til ungdom og yrkesgrupper som berøres av problemstillingen i sitt virke.

Gjennom helhetlige samarbeid og programmer for kommuner, fylkeskommuner, skoler og treningssentre og gjennom kunnskapshevende og holdningsskapende e-læringsprogrammer, kurs og foredrag for politi, toll, forsvar, kriminalomsorg, helse, skoleelever, studenter, pårørende, treningssenter og organisasjoner, ønsker vi å redusere de fysiske, psykiske og sosiale konsekvensene hos unge mennesker som følge av dopingbruk.

Vi ønsker også å forhindre at doping ødelegger liv til brukere, familie og tilfeldige tredjeparter.