Post cycle therapy (PCT)

Mange brukere av AAS (anabole androgene steroider) hevder at de kan redusere bivirkningene knyttet til bruken av AAS gjennom PCT.

«PCT-behandlingen» tar utgangspunkt i aksen mellom hypothalamus, hypofysen og gonadene. I forbindelse med dette er det ulike dopingmidler og legemidler som hevder at de skal modulere stadier i denne aksen. Det er ikke gjort kvalitetssikrede studier på PCT, og dermed er det en stor risiko forbundet med selvmedisinering. Det anbefales at man søker konsultasjon av norske endokrinologer (hormonleger) og Steroideprosjektet i forbindelse med behandling etter AAS bruk.

Den fysiologiske prosessen som brukere av AAS forsøker å forhindre, er ganske kompleks. For å forstå denne helhetlig anbefales det å se på relevante lærebøker om det endokrine systemet, som f.eks. Menneskets Fysiologi av Sand, Sjaastad og Haug. For oversiktens skyld er dette hovedmomentene i PCT kort forklart:

  • Hypothalamus, hypofysen og gonadene er forbundet når det kommer til å produsere og signalisere til produksjon av testosteron (LH) og spermier (FSH).
  • Under kur undertrykkes den naturlig egenproduksjon av testosteron og spermier, og dette vedvarer i varierende grad etter kur er avsluttet.
  • Lav egenproduksjon av testosteron, og et økt nivå av østrogen, kan gjøre at brukere føler sterke fysiske (brystutvikling, testikler krymper, tap av muskelmasse) og psykiske (humørsvingninger, depresjon, paranoia/angst) bivirkninger når de ikke lenger får AAS eksogent.
  • For å selvmedisinere vekk bivirkninger etter kur brukes blant annet preparater som Nolvadex, Arimidex, Pergotime, Clomid og hCG. Disse stoffene vil imidlertid ha egne bivirkninger og vil øke den totale legemiddelbelastningen på brukeren.
  • Disse preparatene skal enten redusere nivået av østrogen i kroppen gjennom å motarbeide at testosteronet blir til østrogen (AI- Aromatase Inhibitor), eller redusere virkningen til østrogenet i de ulike målcellene (SERM).

Hcg brukes for å stimulere testiklene til å produsere spermier og testosteron igjen. Under en kur med AAS, hvor egenproduksjonen dempes eller stenges helt av, vil testiklene krympe. En indikasjon på at Hcg har begynt å fungere er derfor at testiklene vokser i størrelse. Man sier at «fabrikken har startet opp igjen». Mange forveksler dette med at kroppens hormonproduksjon har gjenopprettet balansen. Dette medfører ikke riktighet. Hcg stimulerer testiklene til å produsere testosteron, men hypofysen, som produserer LH og FSH, er fortsatt avstengt. Enkelte brukere vurderer dette til at man er klar for en ny kur med AAS. Brukeren lures derfor til å tro at kroppen fungerer normalt etter en kur med AAS. Jo lenger hypofysen er ute av spill, jo større er sjansen for at det blir en langvarig eller permanent tilstand av forstyrret hormonproduksjon etter endt bruk av AAS.