AAS-preparater

Preparatnavnene varierer ofte, og kamuflerer gjerne virkestoffet i midlene.

Det kommer stadig flere med nye navn, og med lovnader om at de er bedre varianter enn de gamle. Selv om de kan markedsføres som nye og bedre varianter av tradisjonelle preparater, er ingen anabole steroider fritatt for bivirkninger. Det er derfor viktig å være ekstra forsiktig å undersøke hvilket virkestoff som er deklarert, og ta høyde for at de aller fleste vil oppleve en bivirkning – uavhengig av preparattype.