iNADO

Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO) ble etablert i 2012. Antidoping Norge var sterkt involvert i opprettelsen og støttet organisasjonen finansielt i etableringsfasen.

Bilde8
Antidopingledere på iNADO-møte i oktober 2016.

iNADO er en medlemsorganisasjon som skal ivareta medlemmenes interesser og komme med innspill for god antidopingpraksis. Det er avgjørende at NADOer har en felles arena for å utveksle kunnskap og erfaring, og bygge en felles plattform i det globale antidopingarbeidet.

Les mer om iNADO.