Hjernedoping

Studiedop, hjernedop – også kalt nootropics, er en kombinasjon av legemidler, dopingmidler og naturpreparater som brukes for å få økt energi. Disse midlene hevder å kunne fremme kognisjonen gjennom økt fokus, motivasjon og hukommelse. Dette er ikke vitenskapelig dokumentert.

Til tross for at det er kjent som midler som brukes i studiesammenheng, er det også rapportert mistbruk av slike midler blant idrettsutøvere og mosjonister (Rodenber & Holden, 2017). Det mangler solide data på om enkelte av disse midlene er prestasjonfremmende eller ikke (Thorley et al. 2016), fordi effekt baserer seg på subjektive brukeropplevelser. Noen kan rapportere at de føler seg mer fokusert når de utfører oppgaver, men dette kommer som oftest av mer energi - og ikke mer kunnskap. I mange sammenhenger viser det seg at effekten er være placebo (Garcia et al. 2017), og enkelte rapporterer om seriøse bivirkninger som hjertebank, paranoia og andre psykosomatiske episoder. Tanken om at studiedop som gir mer energi fører til bedret hukommelse og eksamensprestasjoner er derfor ikke alltid tilfelle.

Det skilles ordinært mellom syntetiske og naturlige nootropics, der de naturlige refererer til te, urter og kaffe som vil betegnes som handelsvarer. Mange av de syntetiske midlene faller i kategorien dopinggruppe s6. (forbudt i konkurranse) når det er snakk om restriksjoner i idretten. Dette gjelder blant annet modafinil, ritalin (metylfenidat) og amfetamin, og mange er også oppført i narkotika- og legemiddelforskriften i samfunnet.

Referanser
Garcia, H. S., Reula, L. M., Fernandez, A. P., Sanchez, V. P., Lopez, N. O., Heredero, E. M., ... & Parreño, M. M. (2017). Nootropics: Emergents drugs associated with new clinical challenges. European Psychiatry, 41, S877-S878.

Thorley, E., Kang, I., D’Costa, S., Vlazaki, M., Ayeko, O., Arbe-Barnes, E. H., & Swerner, C. B. (2016). Varsity Medical Ethics Debate 2015: should nootropic drugs be available under prescription on the NHS?

Rodenberg, R. M., & Holden, J. T. (2017). Cognition enhancing drugs (‘nootropics’): time to include coaches and team executives in doping tests?