Hjernedoping

Kognitivt fremmende doping, eller hjernedoping – også kalt nootropics, er en kombinasjon av legemidler, dopingmidler og naturpreparater som hevder å kunne fremme kognisjonen gjennom økt fokus, motivasjon og hukommelse.

Til tross for at det er kjent som studiedop, er det også rapportert mistbruk av slike midler blant idrettsutøvere og mosjonister (Rodenber & Holden, 2017). Det mangler solide data på om enkelte av disse midlene er prestasjonfremmende eller ikke (Thorley et al. 2016), fordi effekt baserer seg på subjektive brukeropplevelser. Noen rapporterer om å få veldig god effekt, som i mange sammenhenger viser seg å være placebo (Garcia et al. 2017), men enkelte rapporterer om seriøse bivirkninger og psykosomatiske episoder. Tanken om at mer energi fører til bedret hukommelse og eksamensprestasjoner er ikke alltid tilfelle.

Det skilles ordinært mellom syntetiske og naturlige nootropics, der de naturlige refererer til te, urter og kaffe som vil betegnes som handelsvarer. Mange av de syntetiske midlene referer derimot til midler i dopinggruppe s6. (forbudt i konkurranse), som modafinil, ritalin (metylfenidat) og amfetamin, og mange er også oppført i narkotika- og legemiddelforskriften.

Referanser
Garcia, H. S., Reula, L. M., Fernandez, A. P., Sanchez, V. P., Lopez, N. O., Heredero, E. M., ... & Parreño, M. M. (2017). Nootropics: Emergents drugs associated with new clinical challenges. European Psychiatry, 41, S877-S878.

Thorley, E., Kang, I., D’Costa, S., Vlazaki, M., Ayeko, O., Arbe-Barnes, E. H., & Swerner, C. B. (2016). Varsity Medical Ethics Debate 2015: should nootropic drugs be available under prescription on the NHS?

Rodenberg, R. M., & Holden, J. T. (2017). Cognition enhancing drugs (‘nootropics’): time to include coaches and team executives in doping tests?