Ledige stillinger

Her legger vi ut ledige stillinger fortløpende:

Dopingkontrollør og blodprøvetaker

Antidoping Norge tar hvert år i overkant av 3000 dopingprøver hvor omtrent en tredel er blodprøver. Vi søker nå en dopingkontrollør som kan fungere som kontrollansvarlig og som er autorisert bioingeniør eller blodprøvetaker til vårt dopingkontrollteam fem forskjellige steder i landet.

Arbeidsoppgaver

  • Planlegge og gjennomføre dopingkontrolloppdrag i tråd med prosedyrer og retningslinjer
  • Ansvarlig for gjennomføring av tildelte kontrolloppdrag
  • Foreta blodprøvetaking i tråd med prosedyrer og regelverk
  • Påse at forholdene for blodprøvetaking er tilfredsstillende tilrettelagt og ivaretatt
  • Innhente eventuell informasjon om potensiell dopingbruk ute på kontroll
  • Bistå med å gjennomføre andre tildelte oppgaver
  • Delta på seminar for operativt feltpersonell
  • Delta på regionsamlinger og møter ved behov

Les mer og søk på stillingene på Finn.no