Ledige stillinger

Her legger vi ut ledige stillinger fortløpende:

Rådgiver internasjonal avdeling

Brenner du for en ren idrett, internasjonalt samarbeid og det å skape gode relasjoner? Da er det kanskje deg vi er på jakt etter til stillingen som internasjonal rådgiver i Antidoping Norge (ADNO).

Som internasjonal rådgiver vil du være sentral i arbeidet for å fremme samarbeid med internasjonale idrettsorganisasjoner og nasjonale antidopingbyråer (NADOer). Du får blant annet ansvaret for å følge opp ADNOs samarbeidsavtaler med andre lands antidopingbyråer. Ditt samfunnsengasjement vil være viktig for å sette fokus på menneskerettigheter og godt styresett i antidopingarbeidet internasjonalt.

Lenke til fullstendig utlysning

Søknadsfrist: 5. september 2021

Rådgiver til vår avdeling for forebygging og folkehelse

Har du lyst til å bli del av antidopingarbeidet? Lyst til å legge til rette for sunne og helsefremmende treningsmiljøer? Bygge holdninger og en kultur der doping er uaktuelt?

Antidoping Norge (ADNO) søker nå en ny rådgiver til vår avdeling for forebygging og folkehelse. Med vår folkehelseportefølje ønsker vi å sette fokus på dopingbruk og dagens kroppsidealer.

I denne spennende rådgiverstillingen får du et særlig ansvar for å bemanne, videreutvikle og drifte Dopingkontakten – vår landsdekkende og publikumsrettede informasjons- og spørretjeneste på web, chat og telefon.

Mer om stillingen finner du her!

Søknadsfrist: 9. september 2021