Dopingsaker

Antidoping Norge har ansvaret for kontroll- og påtalevirksomheten i dopingsaker.

Dommer
Det er NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg som avsier dom i dopingsaker. Ansvaret for å offentliggjøre disse sakene ligger hos NIF
NIFs oversikt over dommer finner du her (lenke)
.

Forenklet behandling
Dersom en utøver eller en person tilstår brudd på dopingreglene, kan vedkommende velge forenklet saksbehandling. Da vil saken i sin helhet avgjøres i Antidoping Norges uavhengige påtalenemnd, uten domsbehandling. En vedtatt sanksjon har samme virkning som en dom. Tabellen under vil løpende oppdateres.

Oversikt over saker avgjort ved forenklet behandling:
Saker føres inn i oversikten når de er rettskraftige.

KjønnIdrettDopinggruppeAvsluttetDom
MannCheerleadingS1, S41. kv. 20194 år
MannIshockeyS61. kv. 20192 år
MannVolleyballS61. kv. 20196 mnd
MannStyrkeløftS1, S21. kv. 20194 år
MannHåndballS1, S21. kv. 20194 år
MannAm. fotballS1, S21. kv. 20194 år
MannHåndbak/brytingS12. kv. 20194 år
MannFotballS73. kv. 201914 mnd
MannAm. fotballS83. kv. 20192 år
MannAm. fotballS83. kv. 20192 år

Ved ønske om innsyn i saker med forenklet behandling – kontakt ADNOs avdeling for kontroll og påtale på [email protected] og begrunn hvorfor du ønsker innsyn. Vi vil da kunne gi tilgang til vedtaket i anonymisert form.

Påtalebegjæring
En dopingsak blir vanligvis offentliggjort når det foreligger en påtalebegjæring. Henlegges saken vil utøver få skriftlig beskjed fra påtalenemnden.

En kunngjøring oversendes ADNOs presseliste som en pdf etter at påtalebegjæring foreligger og utøver er varslet om vedtaket. Tabellen under vil løpende oppdateres.

KjønnIdrettDopinggruppe/forholdPåtalePåstand
MannIshockeyS11. kv. 20194 år
MannBoksingS11. kv. 20194 år
MannStyrkeløftS11. kv. 20194 år