Dopingsaker

Antidoping Norge har ansvaret for kontroll- og påtalevirksomheten i dopingsaker.

Dommer
Det er NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg som avsier dom i dopingsaker. Ansvaret for å offentliggjøre disse sakene ligger hos NIF
NIFs oversikt over dommer finner du her
.

Forenklet behandling
Dersom en utøver eller en person tilstår brudd på dopingreglene, kan vedkommende velge forenklet saksbehandling. Da vil saken i sin helhet avgjøres i Antidoping Norges uavhengige påtalenemnd, uten domsbehandling. En vedtatt sanksjon har samme virkning som en dom.

I oversikten under vil du finne saker med dom i NIFs domsorganer og saker som er ferdigbehandlet i påtalenemnden gjennom en forenklet behandling.

Påtalebegjæring

  • En dopingsak blir vanligvis offentliggjort når det foreligger en påtalebegjæring. Henlegges saken vil utøver få skriftlig beskjed fra påtalenemnden.
  • En kunngjøring oversendes ADNOs presseliste som en pdf etter at påtalebegjæring foreligger og utøver er varslet om vedtaket. Tabellen under vil løpende oppdateres.
  • Når saker med en påtalebegjæring har fått sin endelige dom, finner du sakene i oversikten det henvises til over.

Oversikt over påtalebegjæringer

KjønnIdrettDopinggruppe/forholdPåtalePåstand
MannHundekjøringS8/positiv prøvePåtalenemnden i ADNO2 år