Dopingsaker

Antidoping Norge har ansvaret for kontroll- og påtalevirksomheten i dopingsaker.

Dommer
Det er NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg som avsier dom i dopingsaker. Ansvaret for å offentliggjøre disse sakene ligger hos NIF
NIFs oversikt over dommer finner du her
.

Forenklet behandling
Dersom en utøver eller en person tilstår brudd på dopingreglene, kan vedkommende velge forenklet saksbehandling. Da vil saken i sin helhet avgjøres i Antidoping Norges uavhengige påtalenemnd, uten domsbehandling. En vedtatt sanksjon har samme virkning som en dom.

I oversikten under vil du finne saker med dom i NIFs domsorganer og saker som er ferdigbehandlet påtalenemnden gjennom en forenklet behandling.

Påtalebegjæring
En dopingsak blir vanligvis offentliggjort når det foreligger en påtalebegjæring. Henlegges saken vil utøver få skriftlig beskjed fra påtalenemnden.

En kunngjøring oversendes ADNOs presseliste som en pdf etter at påtalebegjæring foreligger og utøver er varslet om vedtaket. Tabellen under vil løpende oppdateres. Når saker med en påtalebegjæring har fått sin endelige dom, finner du sakene i oversikten det henvises til over.

KjønnIdrettDopinggruppe/forholdPåtalePåstand
MannBasketballS64. kv.20202 år
MannHåndballS63. kv. 20202 år
MannTriatlonS33.kv.20201 mnd
HestesportBrudd på karenstid3.kv.20201 mnd
HestesportBrudd på karenstid2.kv.20201 år
MannIshockeyS62.kv. 20202 år
MannBoksingS21. kv. 20204 år
MannRugbyNektelse4. kv. 20194 år
MannFotballS64. kv. 20192 år
MannIshockeyS11. kv. 20194 år
MannBoksingS11. kv. 20194 år
MannStyrkeløftS11. kv. 20194 år