Samarbeidsavtaler

Antidoping Norge har inngått avtaler med flere NADO-er for å styrke samarbeid og forståelse.

Antidoping Norge (ADNO) søker gjennom samarbeidsavtaler med andre NADO-er å videreutvikle antidopingarbeidet, diskutere organisasjonsstruktur, gjøre det mulig å utveksle informasjon og bistå hverandre i prøvetakingen av utøvere. I dag har ADNO avtaler med NADO-ene i følgende land: USA, Canada, Polen, Frankrike, Sveits, Spania, Storbritannia, Sør-Afrika, Østerrike og New Zealand.

NADO Leader summit
Ledere i flere NADO-er ser et behov for mulighet til formell og uformell dialog for å styrke og etterlevere krav i det internasjonale regelverket og diskutere hvordan antidoping på verdensbasis skal organiseres og etterleves. Noen av lederne har inngått uformelle samarbeid. De møtes med jevnlig mellomrom for å diskutere retningslinjer og strategiske veivalg, i den hensikt å bidra til at antidoping organiseres og driftes rettferdig, rasjonelt, effektivt og med gode styresett. ADNO er med i dette forumet.