Solheim etter vedtak i Europarådet: - En seier for utøverne

Vedtaket skal sikre alle utøvere retten til en rettferdig rettergang.

ANDERS SOLHEIM 71
Daglig leder i ADNO, Anders Solheim har lenge stått på for at Europarådet skulle komme fram til denne anbefalingen.

I går vedtok Europarådets ministerkomite en anbefaling som skal sikre en rettferdig prosedyre for antidopingsaker. Slik skal utøverne bli sikret at de garantiene som gjelder i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, også gjelder i antidopingsaker.

Dette er noe Antidoping Norge og Anders Solheim lenge har stått på for å få gjennom.

En milepæl

Jeg vil si at dette er en seier for utøverne. Dette vil være et viktig vedtak for at rettsvernet deres vil være i tråd med det øvrige samfunnet, sier Solheim.

Torsdag ble anbefalingen lagt fram for pressen i Strasbourg ledet av visegeneralsekretær i Europarådet, Bjørn Berge.

– I går tok alle de 46 medlemslandene en beslutning som var veldig viktig. Dette er en direkte oppfølging av menneskerettighetskonvensjonen og skal sikre alle utøvere retten til en rettferdig sak, sa Berge på pressekonferansen og fortalte at dette har vært et langt arbeid som startet på ministerkonferansen i Tblisi for fire år siden.

– Anders Solheim har ledet gruppen og gjort mye og viktig arbeid for denne anbefalingen. Dette har på mange måter vært et banebrytende arbeid. Vi mener dette vil være viktig for arbeidet til WADA og CAS, som vi vet har en viktig rolle i arbeidet videre, sa Berge.

Les hele vedtaket fra Europarådet her

Vil styrke tilliten

Solheim mener at dagens praksis for oppfølging av mulige brudd på dopingbestemmelsene, kan styrkes ytterligere, særlig når det gjelder tilgang til advokat, retten til å bli hørt eller offentliggjøring av avgjørelsene.

Vi bekjemper doping i idretten for å sikre fair play. Da krever også kampen mot doping rettferdig saksgang. Rettferdig rettergang krever uavhengig etterforskning, og at disiplinær- og klageinstanser faktisk er uavhengige og ikke har interessekonflikter. Det er også viktig å sikre prinsippet om offentlig høring og at vedtak blir offentliggjort. Bidragene fra utøverorganisasjonene, idrettsbevegelsen og organer under CoE som Venezia-kommisjonen har vært avgjørende for utforminga av anbefalingen, sier Solheim og legger til:

Jeg er overbevist om at anbefalingen vil styrke offentlighetens tillit til en rettferdig idrett ytterligere.

Styreleder i Antidoping Norge, Thorhild Widvey mener dette er en milepæl for antidopingarbeidet.

Det er svært gledelig at dette nå er vedtatt. Det er en milepæl for antidopingarbeidet og en milepæl for det internasjonale engasjementet som Norge, ADNO og ikke minst Anders Solheim spesielt har stått i spissen for over lengre tid. Det aller viktigste er likevel at dette er viktig framskritt for utøvere. Disse anbefalingene vil sørge for at utøvere får en rettferdig rettergang i dopingsaker.