– Jeg fikk vite mye mer om hva de greiene gjør med deg. Den døra er nå helt lukka.

Innsatte som har vært med på programmet Ren trening i fengsel forteller at de har blitt mer negative til dopingbruk. Det kan ha store positive samfunnsmessige konsekvenser.

Av Gjermund Erikstein-MidtbøKommunikasjonsrådgiver
4
Programmet Ren trening i fengsel er et forebyggende arbeid fra ADNO og går over en periode over ni uker med praktiske og teoretiske leksjoner. Prosjektet har nå blitt til en forskningsartikkel som viser gode resultater. Foto: Bo Lindblad/ADNO

"Jeg sitter igjen med at jeg har fått enda mer respekt for steroider. Jeg ble mye mer bevisst på at jeg ikke kommer til å bruke det igjen. For jeg var litt sånn der, litt usikker. Jeg visste ikke så mye om det før dem [instruktørene] kom. Jeg prata med han, jeg husker ikke hva han het (tenker), [navn]. Så fikk jeg liksom vite mye mer om hva de greiene gjør med deg. Den døra er nå helt lukka."

1 av 3 innsatte i norske fengsel har erfaring med anabole steroider. Blant dem som ikke har det, blir mange introdusert for dopingmidlene mens de sitter inne.

Det var bakgrunnen for at ADNO i 2018 startet et forebyggende program i norske fengsel.

Nå er en forskningsartikkel publisert om prosjektet Herkules - Ren trening i fengsel. Den viser at mange innsatte som har vært med på programmet har endret holdninger.

Fått mer respekt for steroider

– De fleste har endret seg i positiv retning. De har blitt mer negative til dopingbruk og har opplevd det som positivt å delta, forteller forskningssjef i ADNO, Fredrik Lauritzen.

Forskningsprosjektet er blant annet basert på samtaler med deltagere som denne:

"Liker folk som sier at du ikke trenger å legge på vekter som bare helvete. I tillegg lærte jeg at man ikke bør belaste kroppen så veldig mye som man vanligvis ville ha trodd. Jeg trodde liksom at jo tyngre jo bedre, men sånn er det slettes ikke. Viktig med restitusjon."


LES HELE FORSKNINGSARTIKKELEN HER

Riktig løfteteknikk er en viktig del av opplæringa når ADNO besøker de ulike fengslene. Foto: Bo Lindblad/ADNO

Består av teori og praksis

Prosjektet Ren trening består ni sammenhengende uker med både teoretiske og praktiske leksjoner. Det handler om å gi kunnskap om trening, kosthold og teknikk. Hvordan trene best mulig, og få mest mulig ut av treningen, uten ulovlige og potensielt helseskadelige dopingmidler.

Etter en pilot i tre fengsler i 2018, deltok 104 mannlige innsatte mellom 18 og 56 år, fra sju ulike høyrisikofengsler i forskningsprosjektet i 2019 og 2020.

Underveis i prosjektet ble det gjennomført spørreundersøkelser, individuelle samtaler og feltobservasjoner som forskningsartikkelen er basert på.

– Noe av det vi ser aller størst endring på er trening. De innsatte svarer at de har lært seg å trene på en ny og sunn måte. De opplever mestringsfølelse på trening og lærer om hvordan de kan nå treningsmålene sine uten å bruke doping. Dette har vist seg å være en viktig beskyttende faktor mot fremtidig dopingbruk, sier Lauritzen.

"Jeg likte tilnærmingen fra dere [instruktørene]. Ikke noe «ovenfra og ned». Det var mye kunnskap hos dem, men ingen som irettesatte oss og sa at det vi hadde lært om ulike øvelser eller som vi kunne fra før var feil."

Mange av deltagerne forteller at de har endret holdninger etter å ha vært med på programmet. Foto: Bo Lindblad/ADNO

Eneste NADO med prosjekt i fengsel

Ingen andre antidopingorganisasjoner i verden har hatt et lignende prosjekt med forebygging blant innsatte i fengsel. Lauritzen mener det er en svært viktig gruppe å jobbe som kan ha mange positive konsekvenser for samfunnet.

– Innsatte i fengsel er utsatte for et miljø der mange har erfaring med dopingbruk og er positive til bruk. For noen har det også vært bruk av anabole steroider i forbindelse med handlingene de sitter inne for. De som ikke har brukt før de kommer i fengsel har også en høyere risiko for å starte hvis de omgås andre innsatte som har positive holdninger til- og erfaring med dopingbruk, viser forskning. Derfor kan det ha store positive samfunnsmessige konsekvenser om man klarer å reduserer forekomsten av dopingbruk i denne gruppa. Både helsemessige og kriminalitetsforebyggende, mener Lauritzen.

Selv om forskningsprosjektet nå er avsluttet, fortsetter Ren trening i fengsel-programmet videre. I 2022 besøker vi igjen Agder fengsel avdeling Mandal, Telemark fengsel Skien avdeling, Romerike fengsel Ullersmo avdeling og Søndre Vestfold fengsel Berg avdeling