Legemiddelsøk

Antidoping Norge har i samarbeid med Felleskatalogen etablert et legemiddelsøk.
Her kan du sjekke om norske legemidler inneholder forbudte stoffer.

Preparatnavn vil være merket
 • Forbudt iht. WADAs dopingliste
 • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
 • Står ikke på WADAs dopingliste

Felleskatalogen Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe

Mer informasjon

 • Skriv navnet på legemiddel eller virkestoff og velg slik at ditt søk kommer opp.
 • Under «gruppe» fremkommer om legemiddelet er forbudt og om det det finnes unntak/restriksjoner.
 • Rød mann: forbudt jf. WADAs dopingliste
 • Gul mann:  forbudt jf. WADAs dopingliste med noen unntak
 • Grønn mann: ikke forbudt jf. WADAs dopingliste
 • Under "preparat" fremkommer navnet på legemiddelet med link til Felleskatalogen og informasjon om legemiddelet.
 • Under "gruppe" fremkommer link til forklaringer på forbud, bruk, virkninger og medisinsk fritak.
 • Under "substans" fremkommer virkestoffet i legemiddelet. 
 • I basen ligger bare legemidler som er godkjent for salg i Norge. Basen oppdateres ved endringer i legemiddelgodkjenninger eller på dopinglisten.
 • Du kan søke på både preparatnavn eller virkestoff/substans.
 • Hvis du ikke finner preparatet, kontakt Antidoping Norge.
 • Legemiddelsøket er et samarbeid med Felleskatalogen.

Antidoping Norge anbefaler at du ikke bruker legemidler som er kjøpt i utlandet, med mindre særskilte grunner tilsier det (for eksempel ved behandling av akutt sykdom).  Dersom slike legemidler må benyttes, bør det skje i samråd med lege.  Legemidler bør uansett alltid kjøpes på apotek og med innholdsdeklarasjoner.

Navn på legemidler i utlandet

Noen legemidler kan ha ett annet innhold selv om navnet på legemiddelet er det samme som i Norge. Sjekk derfor alltid innholdet i legemidler kjøpt i utlandet. 

Sjekk av innhold i legemidler kjøpt i utlandet - WADA

Dersom du kjøper legemidler i utlandet, kan virkestoffene sjekkes mot WADAs internasjonale dopingliste her.  

Sjekk av innhold i legemidler kjøpt i utlandet – andre legemiddelsøk

Noen antidopingorganisasjoner i utlandet kan ha tilsvarende legemiddelsøk som Antidoping Norge har laget sammen med Felleskatalogen på sine nettsider.  Flere av disse organisasjonene benytter en database som heter Globaldro.  Den finner du her: http://www.globaldro.com/Home

Antidoping Norge er ikke kjent med hvordan andre legemiddelsøk kontrolleres og godkjennes.  Varsomhet må utvises.  

Antidoping Norge har en restriktiv holdning til bruk av kosttilskudd. Les mer om kosttilskudd her