Dopingvarsel

Vår varslingskanal sikrer deg anonymitet. Ved å fortelle det du vet, kan du hjelpe oss å beskytte den rene idretten.

Dopingvarsel er navnet på Antidoping Norges (ADNO) varslingskanal for doping i idretten.

Dopingvarsel: Her kan du varsle oss

Vi har den senere tid sett viktigheten av varslere for å kunne avsløre dopingbruk i internasjonal idrett. Antidoping Norge – og andre antidopingorganisasjoner – ønsker nå å legge til rette for at det skal være enklere å varsle på en måte som sikrer anonymiteten og sikkerheten til den som varsler.

Dopingvarsel gir deg mulighet til å fortelle om kunnskap, mistanker eller bekymring knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene. Som varsler kan du velge om du vil oppgi din identitet eller være anonym. Antidoping Norge vil sørge for å ivareta konfidensialitet og personvern ved behandling av personopplysninger.

Det tradisjonelle arbeidet med prøvetaking har begrensninger med tanke på å avdekke doping. Vi arbeider derfor stadig med å få større kunnskap om doping i idretten og utvikle metoder som sikrer en ren idrett. Din kunnskap kan være akkurat den brikken i puslespillet vi trenger.

Det er lett å tenke at:
«Men jeg har ikke noe bevis…»
«Men det er jo bare en mistanke…»
«Jeg blir sikkert ikke trodd…»
«Hvis jeg sier noe, finner de det ut og da…»
«Jeg vil ikke blande meg inn…»

Når de som doper seg konkurrerer, risikerer vi at de ærlige utøverne mister sin sjanse til å stå øverst på seierspallen.

Antidoping Norges oppgave er å beskytte de rene utøverne. Uansett om du har kjennskap til utøvere, trenere eller andre assosiert med en dopet utøver, uansett årsak til at du skjuler det du vet, så vil det kunne være et viktig bidrag at du forteller det du vet til oss. Du skal vite at du kan kontakte oss og ha full tillit til at vi ivaretar dine interesser.

Alt du behøver er å fortelle det du vet, så vil Antidoping Norge ta seg av ytterligere undersøkelser. Gjennom Dopingvarsel vil den som varsler få mulighet til å opprette en sikker postkasse der saken kan følges og der det legges til rette for en oppfølgende dialog som vil foregå helt anonymt.

Varslingskanalen er gjort tilgjengelig på idrettsforbundet.no, og Norges idrettsforbund oppfordrer også særforbund, idrettskretser og idrettslag til å gjøre det samme. 

Her er ulike formater av DOPINGVARSEL-knapp som kan legges på nettsiden til organisasjonsledd i idretten. Klikk på bildene for å få de opp i større format. 

DOPINGKONTAKTEN: Antidoping Norge har også en tjeneste som heter Dopingkontakten. Dette er for deg som trenger å snakke med noen om eget dopingbruk, har spørsmål om doping eller kanskje lurer på om noen nær deg bruker. Da kan du henvende deg til Dopingkontakten - enten via nettsiden eller på telefon 800 50 200. Telefonen er betjent hverdager 09.00 - 15.00.

 


Om varslingskanalen:

• Systemet skal benyttes til å varsle om forhold knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene i henhold til Norges idrettsforbunds (NIF) lov kap. 12

• Tjenesten er opprettet i samarbeid med PriceWaterhouseCoopers (PwC) og er nettbasert løsning utviklet av det danske selskapet Got Ethics. Sikkerheten er ivaretatt ved at informasjonen er kryptert på skjemaserveren. Informasjonen i skjemaene låses opp først når den overføres til Antidoping Norge. Verken Got Ethics eller PwC har tilgang til de registrerte varslingene i klartekst. 

• Antidoping Norge har fått konsesjon fra Datatilsynet for behandling av personopplysninger fremkommet via varslingskanalen. 

• Alle som har mistanke eller kunnskap om mulige brudd på dopingbestemmelsene kan varsle.