Zubsolv

Substansbuprenorfin , nalokson

Legemiddelformsublingvaltabl.

Legemiddelfirma Accord