Sarclisa

Intravenøs infusjon og/eller injeksjon av mer enn 100 milliliter i løpet av en 12 timers periode er forbudt, unntatt som ledd i legitim medisinsk behandling i forløpet av sykehusbehandling, ved utførelse av kirurgiske prosedyrer eller ved kliniske diagnostiske undersøkelser.

Les mer hos FelleskatalogenFå bekreftelse på søk
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Substansisatuksimab

Legemiddelformkons. til inf.

Legemiddelfirma Sanofi

Gruppe