Ruconest

Les mer hos FelleskatalogenFå bekreftelse på søk
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Substanskonestat alfa

Legemiddelformpulv. og væske til inj. , pulv. til inj.

Legemiddelfirma Pharming Group N.V.

Gruppe