Ritalin

Substansmetylfenidat

Legemiddelformkaps. med modifisert frisetting , tabl.

Legemiddelfirma Infectopharm