Pradaxa

Les mer hos FelleskatalogenFå bekreftelse på søk
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Substansdabigatraneteksilat

Legemiddelformgran.

Legemiddelfirma Boehringer Ingelheim

Gruppe