Pazenir

Felleskatalogtekst er under utarbeidelse.

Les mer hos FelleskatalogenFå bekreftelse på søk
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Substanspaklitaksel

Legemiddelformpulv. til inf.

Legemiddelfirma ratiopharm

Gruppe