Opdualag

Les mer hos FelleskatalogenFå bekreftelse på søk
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Substansrelatlimab , nivolumab

Legemiddelformkons. til inf.

Legemiddelfirma Bristol-Myers Squibb

Gruppe