Gonasi Set

Forbudet gjelder kun menn.

Les mer hos FelleskatalogenFå bekreftelse på søk
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner

Substanskoriongonadotropin

Legemiddelformpulv. og væske til inj.

Legemiddelfirma IBSA