Evra

Les mer hos FelleskatalogenFå bekreftelse på søk
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Substansetinyløstradiol , norelgestromin

Legemiddelformdepotplaster

Legemiddelfirma Gedeon Richter

Gruppe