Equasym Depot

Substansmetylfenidat

Legemiddelformkaps. med modifisert frisetting

Legemiddelfirma Takeda