Dysport

Les mer hos FelleskatalogenFå bekreftelse på søk
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Substansbotulinumtoksin type a

Legemiddelformpulv. til inj.

Legemiddelfirma 2care4

Gruppe