Dexacur

All injeksjon av glukokortikoider er forbudt i forbindelse med konkurranse fra og med 1. januar 2022. Les mer under S9. Glukokortikoider.

Substansdeksametason

Legemiddelforminj./inf.

Legemiddelfirma Abboxia