Bocouture

Les mer hos FelleskatalogenFå bekreftelse på søk
  • Står ikke på WADAs dopingliste

Substansbotulinumtoksin type a

Legemiddelformpulv. til inj.

Legemiddelfirma Merz

Gruppe