- Vi ønsker å sette dette enda sterkere på dagsorden

Antidoping Norge (ADNO) og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) signerte samarbeidsavtale.

Lars anders 26 sh nett28 190502 101828
Av Lars VestadKommunikasjonsrådgiver

Onsdag skrev ADNO og KDI under på en samarbeidsavtale som skal bidra til å styrke kompetansen knyttet til doping og antidopingarbeid i kriminalomsorgen.

- I avtalen ligger det at vi skal drive forebyggende arbeid og bidra til å redusere dopingbruken i norske fengsler. Så er det også en åpning for felles forskningsprosjekter, og det tror jeg er veldig interessant. Her kan vi se på hvilke mekanismer som gjør at dopingbruk er et tema i fengslene og i disse miljøene, sier daglig leder Anders Solheim.

Viktig satsing

Solheim understreker at kriminalomsorgen er en arena ADNO er opptatt av å være til stede på, både for å formidle kunnskap og faglige råd, men også for å få mer innsikt i statistikk og trender knyttet til dopingbruk.

Les også:ADNO og NIH signerte avtale om forskningsprosjekt

- Det vi vet av de undersøkelsene som er gjort blant innsatte, er at det har vært bortimot 25 prosent av mennene som har brukt dopingmidler og fire prosent av kvinnene. Undersøkelsen er noen år gammel, men viser at dette er et tema vi bør være opptatt av og som vi opplever de ansatte i fengslene er opptatt av, sier han.

Økt oppmerksomhet og kompetanse

Assisterende direktør i KDI, Jan-Erik Sandli, mener dopingproblematikken i norske fengsler er en utfordring, og er fornøyd med å ha fått på plass en avtale som skal sikre både økt oppmerksomhet og kompetanse på temaet.

Les også: - Vårt arbeid når ut til stadig flere

- Vi ønsker å sette dette enda sterkere på dagsorden, øke kunnskapen og kompetansen om temaet hos både ansatte og innsatte og forhåpentligvis gjøre utfordringen mindre enn den er i dag, sier han.