Personalnytt i ADNO

Frode G. Hestnes takker for seg i ADNO. Sjekk også andre personalendringer i organisasjonen.

Hestnes
Frode G. Hestnes hadde nylig sin siste dag i ADNO.

Antidoping Norge (ADNO) har omtrent 30 årsverk som er knyttet til hovedkontoret i Oslo, i tillegg til nesten 70 ansatte som er tilknyttet organisasjonen på timesbasis (foredragsholdere og kontrollører).

Det er naturlig at det skjer noen skifter i arbeidsstokken fra tid til annen. Her er noen oppdateringer fra hovedkontoret:

  • Frode G. Hestnes har innehatt ulike roller i ADNO siden han startet i 2007, nå sist i stillingen som sjef samfunnskontakt. Frode sa opp stillingen tidligere i vinter og avsluttet sitt arbeidsforhold i organisasjonen i forrige uke. Vi takker Frode for fantastisk innsats for antidopingarbeidet over mange år.
  • Fredrik Lauritzen har de siste årene vært avdelingsleder for forebygging og folkehelse. Fredrik overtar nå oppdragsporteføljen og skal videreutvikle organisasjonens forsknings- og utviklingsarbeid i stillingen som forskningssjef.
  • Linda Olsen tok over som avdelingsleder for forebygging og folkehelse fra 1. mai. Hun erstatter også Lauritzen i ADNOs ledergruppe.
  • Lars Vestad sluttet som kommunikasjonsrådgiver i vinter. Gjermund Erikstein-Midtbø startet i stillingen 1. april.
  • Thomas Blyverket, som var rådgiver med etterretning og etterforskning som sitt arbeidsområde, sluttet også i vinter. Her er Kine Karsrud ansatt i stillingen. Hun starter 1. juni. Velkommen til Kine!
  • Rune Andersen har varslet at han går av med pensjon i løpet av høsten. Martin Holmlund Lauesen er ansatt som ny leder av internasjonal avdeling.