Ny leder av internasjonal avdeling

Martin Holmlund Lauesen erstatter Rune Andersen.

Halvor 166 sh nett7 190502 101837
Av Halvor H. ByfuglienKommunikasjonsleder
Lauesen
Martin Holmlund Lauesen skal lede internasjonal avdeling fra høsten.

Spesialrådgiver og leder av internasjonal avdeling i ADNO, Rune Andersen, har formidlet at han går av med pensjon i løpet av 2020. Nå er hans erstatter funnet: Martin Holmlund Lauesen. Danske Lauesen kommer fra stillingen som EU-diplomat for den danske utenrikstjenesten i Brüssel, der han har jobbet med områdene utdanning, ungdom, kultur, media, idrett og opphavsrett.

Han har tidligere vært en rekke år i det danske Kulturdepartementet. Der jobbet han med idrett, med et hovedfokus på idrettens integritet, og herunder bekjempelse av doping, kampfiksing og korrupsjon. Martin fikk da i ulike sammenhenger anledning til å være en dansk stemme i det internasjonale antidopingarbeidet, både i Unesco, Europarådet og IADA.

- Jeg gleder meg veldig til å komme tilbake til antidopingområdet, og at jeg i min nye stilling kan gjøre det med et internasjonalt fokus, gjør det bare enda mer spennende, sier Lauesen.

Han ser fram til å bli en del av ADNO og norsk antidopingarbeid.

- Jeg kjenner Antidoping Norge som en troverdig og ambisiøs aktør i det internasjonale antidopingarbeidet. Jeg opplever at få land og organisasjoner har det samme positive renommé med tanke på kunnskap, kompetanse og nettverk som Antidoping Norge, og enda færre er kjent for å bruke det til å gjøre en forskjell. Fra norsk side har det vært lagt ned en stor innsats for å utvikle og påvirke antidopingarbeidet i andre land og internasjonale fora, sier Lauesen som går inn som leder av internasjonal avdeling i ADNO høsten 2020.

Daglig leder i ADNO, Anders Solheim, ser fram til å få Lauesen med på laget.

- Martin har vært aktiv i det internasjonale antidopingarbeidet og har bemerket seg svært positivt. I den nye strategiplanen vår har vi lagt vekt på å fremme godt styresett i antidopingarbeidet. Dette er temaer som Martin kjenner godt fra sitt arbeid i Danmark. Martin har riktig bakgrunn for å jobbe for at verdier som uavhengighet og åpenhet skal prege det internasjonale antidopingarbeidet fremover, sier Anders Solheim.