- På vei til å bli et stort samfunnsproblem

Etterforskningsleder Erik Håland sier han møter doping i alle typer straffesaker og at sammenhengen mellom vold og steroidebruk er tydelig.

Lars anders 26 sh nett28 190502 101828
Av Lars VestadKommunikasjonsrådgiver

Nasjonalt seminar:Må skape motkrefter mot kroppspresset

Den erfarne etterforskningslederen var til stede på Antidoping Norges nasjonale seminar 18. november, og foran nærmere 300 tilskuere benyttet anledningen til å dele erfaringer fra arbeidet han leder i Sør-Vest politidistrikt.

Håland sier han møter dopingbruk i alle typer straffesaker. Han mener det er en tydelig sammenheng mellom bruk av steroider og voldskriminalitet, og illustrerer dette ved hjelp av tall fra eget politidistrikt.

Les også:Ser sammenheng mellom doping og voldskriminalitet

I Sør-Vest politidistrikt blir rundt 200 personer anmeldt for dopingrelaterte lovbrudd hvert år, og ifølge Håland er det en klar tendens at disse også har straffesaker fra volds- vinnings- og narkotikaforbrytelser mot seg.

- Jeg tror ikke de folkene som skal bestemme hva politiet skal gjøre i hverdagen har tatt innover seg problematikken. Det er ikke vondt ment, men jeg tror rett og slett de ikke vet nok om bakgrunnen for hvorfor vold skjer i samfunnet, sier han.

- Når jeg har sett på statistikken og analysen i Sør-Vest politidistrikt, så har det bekreftet det jeg har ment hele veien: Det er en sammenheng. Det betyr ikke at alle steroidemisbrukere er voldsmenn eller blir voldsmenn, men de er overrepresentert som gruppe. Da er det verdt oppmerksomheten, legger han til.

Les også: Aksjonerte mot dopingmiljøet i Rogaland

Håland mener løsningen på problemet er sammensatt, men peker på at det er helt nødvendig med en kompetanseheving innen politi og påtalemyndigheter, styrket kunnskaps- og holdningsarbeid blant unge og at treningssenter og media er sin rolle bevisst og tar ansvar.