Er du kandidat til ADNOs studentpris 2021?

Vi søker studenter som har skrevet oppgaver som er relevante for antidopingarbeidet. Studentprisen er på 10.000 for bachelorstudenter og 20.000 for masterstudenter.

1040873
Johannes Langhelle og Jørgen Honningsvåg fikk studentprisen sammen i 2020 for sin oppgave på politihøgskolen. På det nasjonale seminaret høsten 2020 presenterte de oppgaven sin. Foto: Bo Lindblad/Antidoping Norge.

Vi inviterer nye studenter til å søke ADNOs studentpris for 2021.

I 2018 startet ADNO en ordning hvor bachelor- og masterstudenter kan søke om støtte til studentoppgaver med temaer relevante for Antidoping Norges virksomhet. Formålet med ordningen er å stimulere flere studenter til å velge oppgaver som kan bidra til å utvikle og styrke antidopingarbeidet.

Fjorårets vinnere har deltatt både på seminar eksternt og internt for Antidoping Norge og skal også delta i Antidoping-podden.

Varja Røhmer og Alexander Glimsdal fikk begge ADNOs studentpris i 2020.

Les om oppgavene til fjorårets vinnere her og last ned oppgavene til alle tidligere vinnere her.

Nå er det tid for å finne kandidater for studentprisen i 2021. Det åpnes for å sende inn søknad for oppgaver levert i inneværende år f.o.m. 1. april. Søknadsfrist er 1. juli, og tildelingen vil skje i september.

Det er kun ferdigstilte oppgaver hvor det foreligger sensur bli vurdert. Les mer om kravene som ligger til grunn for å få studentprisen.

Til studenter som velges ut for tildeling, tildeles prisen etter følgende satser:
- Fullført masteroppgave: 20 000,-
- Fullført bacheloroppgave: 10 000,-

Studentpris 2021:
Komplett bachelor/masteroppgave og kopi av sensur fra studiestedet sendes til [email protected] innen 1. juli 2021.