Kommentar: «Vi må ikke la oss lure igjen»

Mandag har WADA fått en ny mulighet til å ta et tydelig oppgjør med det omfattende russiske dopingjukset. Denne gangen har vi forventninger om at de er harde i klypa.

Solheim 1
Daglig leder Anders Solheim med tydelig tale. Foto: Stian S. Møller

Tekst: Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge

Denne saken sto først på trykk hos TV 2 Sporten, og ble skrevet i forkant av WADA-styremøtet 9. desember hvor de behandlet innstillingen fra CRC.

Russiske idrettsutøvere, idrettsledere og representanter for myndighetene har de siste årene holdt rene idrettsutøvere for narr på en måte verden aldri før har sett maken til. Professor Richard McLaren fastslo i sin rapport tilbake i 2016 at jukset omfattet mer enn 1000 russiske utøvere, og siden den gang har stadig flere detaljer om det som har pågått steget til overflaten. I etterkant av dette har WADA ilagt det russiske antidopingbyrået (RUSADA) og russisk idrett sanksjoner, men i mine og manges øyne har sanksjonene ikke stått i stil med rekken av bedrag som er gjort.

Les også: Internasjonale eksperter må lede Russlands antidopingarbeid

Dette viste seg igjen i 2019. I midten av januar meldte WADA at de hadde lykkes med å hente ut informasjon fra Moskva-laboratoriet som skulle benyttes til å bygge solide saker mot de involverte i jukset, men i høst kom beskjeden som dessverre overrasket de færreste av oss som jobber med antidoping: Informasjonen de hadde hentet ut fra laboratoriet var manipulert.

Som følge av de nye opplysningene, kom WADAs Compliance Review Committee (CRC) i november med en omfattende anbefaling til styret om hvordan de skal håndtere saken videre. Dette er en anbefaling vi i Antidoping Norge støtter. CRC virker å ha et godt grunnlag og fremstår tøffe i anbefalingene sine. På bakgrunn av at informasjonen hentet ut fra Moskva-laboratoriet verken er autentisk eller komplett, og at flere hundre prøver knyttet til mer enn 100 russiske utøvere har blitt slettet, vil de utestenge det russiske antidopingbyrået (RUSADA).

De vil også utestenge utøvere, støttepersonell, regjeringsmedlemmer og representanter fra Russland fra store arrangementer og nekte dem verv i styrer og komitéer i organisasjoner underlagt antidopingreglene.

Mandag får vi vite om WADA-styret aksepterer den tøffe linja CRC har lagt seg på, for da skal de nemlig behandle rapporten. Det er ikke til å legge skjul på at vi i Antidoping Norge, og mange av våre kollegaer, mener WADA har vært for ettergivende og «slappe i klypa» overfor russerne tidligere. Nå er de gitt en ny mulighet for å straffe de involverte i det som trolig er historiens største dopingsvindel.

CRC ønsker strenge straffer for det som har skjedd, men selv om vi støtter anbefalingen som foreligger er det ikke alt ved den som virker like klart. Jeg savner at det tydeligere beskrives hvilke arrangementer russiske utøvere skal og ikke skal kunne delta i. I anbefalingen fra CRC nevnes ungdoms-OL, OL, Paralympics og verdensmesterskap, men det står ikke noe om europeiske mesterskap og verdenscup. Vi oppfatter det slik at WADA ikke vil nekte russiske utøvere å stille til start verdenscuparrangementer verken på ski, skøyter eller skiskyting. Vi forventer at de internasjonale særforbundene følger opp og inkluderer for eksempel verdenscuparrangementer på samme måte som VM og OL.

Dette er noe som bør besvares i klartekst, slik at vi ikke får en ny situasjon lik den før, under og etter Pyeongchang-OL i 2018, der blant annet utøvere som ble nektet deltakelse i OL var å finne i verdenscupen. Dette førte til usikkerhet, forvirring og hoderisting både blant utøvere og tilskuere. Forståelig nok. Det handler om idrettskonkurransens troverdighet. Det er også viktig at WADA legger tøffe kriterier til grunn i vurderingen av hvilke russere som skal få konkurrere under nøytralt flagg. Her er det viktig at det faktisk blir et nåløye, og ikke en låvedør. Om det blir for mange russere som deltar under nøytralt flagg, vil sanksjonene i realiteten ikke ha særlig effekt.

Jukset har foregått i en slik skala at det er nødt til å få dyptgripende konsekvenser for de ansvarlige. Tilsynelatende er det fortsatt ingen vilje fra russernes side til å samarbeide og bidra til å oppklare det som har skjedd. Når vi ikke blir gitt anledning til å lære av historien, må det i alle fall besvares med et tydelig språk, slik at hele verden forstår at dette er uakseptabelt. Slik forhindrer vi at denne type historier gjentar seg.

Det er mange som har blitt lurt av det russiske dopingjukset, og Antidoping Norge er ikke et unntak. I 2008 inngikk vi et samarbeid med RUSADA for å bygge opp en solid antidopingorganisasjon frem mot OL i Sotsji i 2014, men vi ble etter hvert holdt mer og mer på avstand. Vår opplæring og veiledning viste seg å være til liten nytte og ble ikke brukt til å fremme en idrett med like konkurransevilkår. Historien viser at vi ikke kan stole på russernes vilje til å komme til bunns i eget dopingproblem. Det må en kulturendring til, og Antidoping Norge har tatt til orde for at det russiske antidopingarbeidet settes under internasjonal administrasjon.

Når WADA-styret behandler CRCs rapport mandag, er det én ting som er viktigere enn alt annet: Vi må ikke la oss lure igjen.