Over 35 000 har gjennomført Ren Utøver

Det populære e-læringsprogrammet når stadig nye høyder.

Lars anders 26 sh nett28 190502 101828
Av Lars VestadKommunikasjonsrådgiver
Antidoping Norge13
Ren Utøver er et viktig verktøy for å spre kunnskap om antidoping blant norske idrettsutøvere. Her er Antidoping Norges Ina Høiland og Thea Langeland avbildet under NM-veka i Stavanger-regionen i juni. Foto: Carina Johansen

Er du klar?Gjennomfør Ren Utøver her

Ren Utøver er et e-læringsprogram utviklet i samarbeid med det norske selskapet Transform, som skal gi grunnleggende kunnskap om antidoping på en effektiv og lettfattelig måte. Programmet er bygget opp rundt sju moduler, som tar for seg temaer som blant annet dopingkontrollen, regelverk og kosttilskudd.

Over 47 000 personer har registrert seg på renutover.no og 5. juli nådde programmet en milepæl med 35 000 gjennomføringer. På verdensbasis har over 100 000 gjennomført samtlige sju moduler.

- Det har de siste årene blitt en større bevissthet rundt det forebyggende antidopingarbeidet på alle nivå i norsk idrett, og dette gjenspeiler seg i bruken av verktøyene og programmene vi tilbyr. Ren Utøver er en enkel og effektiv måte å skaffe seg grunnleggende kunnskap om antidoping på, og er et godt sted å starte for idrettsutøvere som vil lære seg regelverket og ha et bevisst forhold til bruk av medisiner og kosttilskudd, sier kommunikasjonsleder Halvor H. Byfuglien.

Ny kode skal vedtas

Antidoping Norge tilbyr forebyggende programmer rettet mot både utøvere, idrettslag og særforbund, og jobber fortløpende med å holde porteføljen oppdatert og relevant. Verdens Antidopingkode (WADC) har vært gjennom en omfattende revideringsprosess og høsten 2019 skal den nye koden vedtas på WADAs verdenskonferanse i Katowice i Polen. Det nye regelverket vil tre i kraft fra 2021. I den sammenheng vil Antidoping Norge også vurdere en ny versjon av Ren Utøver.

- Vi ser behovet for å fornye programmet, og vil sette i gang dette arbeidet til høsten. For å lage et verktøy som både er attraktivt og brukervennlig, vil vi se med nye øyne på både form og innhold, og jobbe for å ha et nytt og oppdatert program på plass i god tid før det nye regelverket trer i kraft, sier Byfuglien.

Les også:2000 deltakere, 800 frivillige og 39 idretter