Ny meldepliktforskrift

Gjeldende fra 1/1-2021. Se viktig info.

Utøverinfo

Det er mindre vesentlige endringer i det internasjonale regelverket (World Anti-Doping Code) som trer i kraft fra 1. januar 2021.

Den norske oversettelsen av regelverket finner du nå i NIFs antidopingregelverk. I tillegg er det utarbeidet to nye forskrifter som trer i kraft fra 1. januar: Meldepliktforskriften og Fritaksforskriften (tidligere regler for medisinsk fritak).

Når det gjelder meldepliktforskriften, er det verdt å merke seg følgende endringer:

  • Slutt på dobbeltrapportering. Dersom en utøver er blitt inkludert i en internasjonal registrert testpool av sitt internasjonale særforbund og i liste over meldepliktutøvere av ADNO, skal ADNO og det internasjonale særforbundet bli enige om hvem av dem som skal motta utøverinformasjonen. Ikke i noe tilfelle skal en utøver pålegges å gi slik informasjon til mer enn én av dem.
  • Saksbehandlingsregler. Meldepliktforskriften regulerer primært rettigheter og plikter for utøverne og gir også viktige saksbehandlingsregler.
  • HER FINNER DU MELDEPLIKTFORSKRIFTEN - gjelder fra 1. januar 2021