Ny fritaksforskrift

Gjeldende fra 1/1-2021. NB! Nye søknadskrav for dopinggruppe S1 og S2.

Tue

Det er mindre vesentlige endringer i det internasjonale regelverket (World Anti-Doping Code) som trer i kraft fra 1. januar 2021.

Den norske oversettelsen av regelverket finner du nå i NIFs antidopingregelverk. I tillegg er det utarbeidet to nye forskrifter som trer i kraft fra 1. januar: Meldepliktforskriften og Fritaksforskriften (tidligere regler for medisinsk fritak).

Når det gjelder medisinsk fritak er særlig én endring som er verdt å understreke:

De som ikke går inn under definisjonen internasjonal eller nasjonal toppidrettsutøver er ikke lenger forpliktet til å søke om forhåndsgodkjent medisinsk fritak for legemidler som inneholder stoffer i gruppe S1 og S2 på dopinglisten. Alle utøvere, uansett utøvernivå, bør imidlertid være kjent med regelverket rundt bruk av stoffer på dopinglisten, og søke om medisinsk fritak på forhånd dersom man er usikker på om en eventuell retroaktiv søknad vil bli innvilget eller ikke.

MER OM ENDRINGER I SØKNADSKRAV: Endringer for dopinggruppe S1 og S2

NY FRITAKSFORSKRIFT: Gjeldende fra 1.januar 2021