Inngikk samarbeid med Vestland fylke

- Antidoping Norge er nøyaktig den partneren vi trenger.

Halvor 166 sh nett7 190502 101837
Av Halvor H. ByfuglienKommunikasjonsleder
Bilde signering vestland3
SIGNERTE: Fylkesordfører Jon Askeland (t.h.) og avdelingsleder i ADNO Fredrik Lauritzen signerte avtalen. Til venstre: Tor Helge Myhre som er fylkeskoordinator i Vestland for Antidoping Norge.

Fredag undertegnet fylkesordfører Jon Askeland og avdelingsleder Fredrik Lauritzen fra Antidoping Norge (ADNO) avtalen som sikrer et helhetlig antidopingarbeid i Vestland fylke for perioden 2020-2023. Arbeidet vil skje under paraplyen som ADNO kaller «Lokal mobilisering mot doping».

- Ungdommen er framtida, og denne avtalen gir oss et verktøy for å gi de kunnskap og informasjon for å kunne ta de rette valgene for den videre livsreisen. Samtidig vil avtalen bidra til at vi kan bygge opp kunnskapen om doping blant alle de som jobber tett mot ungdom, sier fylkesordfører Jon Askeland til fylkets nettside.

ADNO har siden 2014 hatt et tett og godt samarbeid med tidligere Hordaland fylkeskommune. I samarbeidet er den videregående skolen en sentral arena, i tillegg til yrkesgrupper som er i kontakt med ungdom.

- Antidoping Norge er nøyaktig den partneren vi trenger, og jeg er utrolig glad for at vi har inngått dette samarbeidet, sier fylkesordføreren.

ADNO har hatt god erfaring med den lokale mobiliseringsmodellen.

- Vi tror på at effekten blir best når vi er inne i et område over tid, jobber bredt og har en dedikert samarbeidspart som også bidrar med ressurser inn i samarbeidet. Det er viktig å nå ut til mange arenaer og vise at ren trening er bra nok, og at det er mulig å nå målene sine uten doping, sier Fredrik Lauritzen.

I det daglige vil lokal mobilisering mot doping i Vestland fylke drives av fylkeskoordinator Tor Helge Myhre.

- Jeg ser fram til å jobbe med dette de neste fire årene. At jeg nå kan gjøre dette på full tid muliggjør at jeg kan være til stede på flere arenaer og nå flere ungdommer og yrkesgrupper i Vestland fylke. Gjennom en engasjert styringsgruppe representert både fra fylke, idrettskrets og ADNO sikrer vi at samarbeidet får en lokal forankring, noe som har vært et suksesskriterie i inneværende samarbeidsperiode, sier Tor Helge Myhre.