Ekspressdøgn i Steinkjer: Kickstartet samarbeid med ti tiltak

Mandag og tirsdag var Antidoping Norge (ADNO) i Steinkjer for å iverksette samarbeidsprosjekt med kommunen.

Lars anders 26 sh nett28 190502 101828
Av Lars VestadKommunikasjonsrådgiver
Kollasj
Karoline Solheim (midten) og Maha Kamran (t.h.) under ett av fem foredrag i Steinkjer denne uka. T.v.: Vivian Aune Hagen, daglig leder på 3T Steinkjer. Foto: Antidoping Norge

Og det var litt av et program ADNOs tre medarbeidere gjennomførte i løpet av et drøyt døgn i Steinkjer:

* Foredrag for helsesykepleiere og barnevernstjeneste
* Statusmøte på Steinkjer politistasjon
* Stand på Saga FT
* Stand på Dampsaga Gym
* Stand på 3T
* Stand på Care
* Foredrag for fastleger
* Foredrag for flyktninger
* Foredrag for lærere på ungdomsskole og videregående skole
* Foredrag for politiet

- Det var et hektisk døgn, ingen tvil om det, men jeg er fantastisk fornøyd med alt vi fikk til. Vi møtte politi, fastleger, lærere på ungdoms- og videregåendetrinnet, ansatte i barnevernstjenesten og ansatte og medlemmer på flere senter. Dette er dette vi mener når vi sier vi skal ha en helhetlig tilnærming til antidopingarbeid i lokalmiljøer, sier rådgiver Karoline Solheim i ADNO.

Les mer: Lokal mobilisering mot doping

Stor innsats
Med Steinkjer på laget har 13 kommuner, én bydel og to fylker inngått avtale om lokal mobilisering med ADNO. Formålet med samarbeidet er å øke kunnskapen og kompetansen i relevante yrkesgrupper, og gjennom dette gi unge mennesker nok kunnskap og informasjon til å avstå fra dopingbruk.

- Jeg vil berømme kommunen for arbeidet de har lagt ned. Vi møtte ildsjeler på alle arenaene vi var på, og de har vist med både ord og handling at de ønsker å jobbe for trygge og dopingfrie ungdoms- og treningsmiljøer, sier Solheim.

Les også:Skal jobbe for trygge og sunne treningsmiljøer

I tillegg til Solheim, Morten Heierdal og Maha Kamran, var også Christine Wisløff fra Steroidprosjektet med til Trøndelag. Hun var med og holdt foredrag for fastlegene.

Egne erfaringer
Kommuneoverlege og initiativtaker Sunniva J.N. Rognerudhar selv opplevd situasjoner som understreker nødvendigheten av et slikt samarbeid.

- Bakgrunnen for at jeg tok kontakt med ADNO var både erfaringer fra da jeg var fastlege, med at unge menn kom for hormonprøver, og det jeg selv har opplevd på treningssenter jeg har trent på. Jeg håper det kan bidra til å forhindre at unge mennesker begynner med doping, og at det kan hjelpe de som bruker til å slutte, sier hun.

Og legger til:

- Dopingbruk får store konsekvenser både for den enkelte og de rundt. Jeg håper også flere innser at motivasjonen for trening skal være mer enn å endre på utseendet.

Kroppspress og trening
I løpet av ekspressdøgnet i Steinkjer ble en rekke relevante temaer berørt: Trening, kosttilskudd, slankemidler, kroppspress, sosiale medier, steroider og fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser ved dopingbruk. Dette er temaer ADNO får et stort antall henvendelser om, enten det er via spørsmåls- og informasjonstjenesten Dopingkontakten eller når medarbeidere er ute og gjennomfører forebyggende tiltak.

- Jeg opplevde at de vi møtte syntes dette var både interessant og viktig å ta opp, og det kom mange gode spørsmål. Med disse tiltakene, og ikke minst det arbeidet kommunen har forpliktet seg til å gjøre i tiden fremover, er jeg overbevist om at Steinkjer både er bedre rustet til å drive forebyggende arbeid og til å håndtere personer som vurderer eller har begynt å bruke doping, sier hun.

Les også: Foredrag for flere idretter enn noen gang