Covid-19 og antidopingarbeidet i Norge

Ingen foredragsvirksomhet og begrenset testarbeid.

Corona ny

Covid-19 (koronaviruset) får konsekvenser også for antidopingarbeidet. Antidoping Norge (ADNO) har besluttet at alt operativt forebyggende arbeid settes på vent i alle fall fram til etter påske, mens testarbeidet begrenses inntil videre.

- I denne situasjonen må helse gå foran alt, både her i landet og internasjonalt. Det betyr at vi ikke vil drive en aktivitet som utgjør en smittefare, verken for utøvere eller dopingkontrollpersonell. Uten idrettskonkurranser faller all testvirksomhet i forbindelse med konkurranser bort. Vi har i tillegg besluttet at dopingtesting utenfor konkurranse kun foretas i begrenset grad, sier daglig leder Anders Solheim.

Men det betyr ikke at det ikke vil kunne gjennomføres dopingtesting av norske utøvere.

- Vi har besluttet at vi vil foreta et begrenset antall tester og våre folk som jobber med informasjonsinnhenting og etterretning jobber for fullt. Ved kontroller vil vi naturlig nok ta nødvendige forhåndsregler i form av god hygiene, god avstand mellom kontrollør og utøver og andre praktiske tiltak for å hindre smittespredning. Vi har utarbeidet egne prosedyrer for dette, påpeker Solheim.

Så langt er ikke sommerens OL eller Paralympics i Tokyo avlyst.

- Vi vil nå følge denne situasjonen fra dag til dag og har sammen med andre nasjonale antidopingbyråer kontakt med WADA om hvordan vi skal forholde oss til denne situasjonen, sier Anders Solheim.

Når det gjelder det forebyggende arbeidet, er det den operative aktiviteten som er lagt på is. Det er fortsatt fullt mulig å få grunnleggende antidopingopplæring gjennom e-læring for idrettsutøvere via Ren Utøver. For skoleverket anbefales undervisningsopplegget Ren Elev.

---

Mediehenvendelser rettes til Antidoping Norges pressetelefon: 419 00 306
Dersom det er spørsmål fra utøvere om testarbeidet, ta kontakt med avdelingsleder for kontroll og påtale Britha R. Røkenes:
[email protected]

IN ENGLISH:

COVID-19 AND ANTI-DOPING WORK IN NORWAY

Postponed lectures and limited doping control testing.


The anti-doping work is also experiencing the consequences from the Covid-19-virus. Anti-Doping Norway (ADNO) has decided that all operational anti-doping prevention activities are postponed at least until after the Easter holidays. Limited Doping Control testing is, however, continuing for the time being.

- Health must prevail in these circumstances, both domestically and internationally. Activities that may be of an infectious risk for athletes or doping control personnel, will not be carried out. In-competition testing is naturally cancelled as no competitions are taking place. We have decided that out-of-competition doping control testing will be limited, said ADNO CEO, Mr. Anders Solheim.

But that does not imply that Norwegian athletes will not be subject to doping control testing.

- We have decided that we will carry out a limited number of testing However, our intelligence and investigations capacity will continue as normal. Necessary precautions will be observed during doping controls by applying recommended protection equipment against infectious risks, such as necessary hygiene and maintaining appropriate distance between the athlete and the Doping Control Officer, said Solheim. He points out that special procedures have been developed for this purpose.

The Summer Olympics and Paralympics in Tokyo has, so far, not been cancelled.

- ADNO will follow the situation continuously and will maintain contact with other anti-doping organisations and WADA to discuss how to proceed in these troubled times, said Mr. Anders Solheim.